Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu lanseras Case-metodiken på OD

2018-10-16

UTBILDNING. Mot bakgrund av ett minskat grundutbildningsanslag till fakultetens utbildningar har dekan beslutat om en genomlysning av utbildningarnas innehåll och upplägg samt hur resurserna används. Uppdraget benämnt Curriculum 2019 har tilldelats en projektgrupp som under ledning av universitetslektor Pia Lindberg ska föreslå åtgärder.

– De senaste åren har vi märkt att genomströmningen av studenter minskat, säger Pia Lindberg. Vi kan konstatera att studenter på lägre terminer i högre grad än tidigare blir underkända på sina examinationer. Dessutom har närvaron vid seminarier och föreläsningar minskat betydligt.

Den pedagogiska modellen ska nu revideras för att bättre kunna möta dagens studenters behov och förutsättningar. Som ett första steg i denna process har projektgruppen valt att arbeta vidare med Case-metodiken som med framgång introducerats vid läkarutbildningen i Lund.

Casen ska vara autentiska och hämtade från en odontologisk situation. De ska berättas i tredje person och det ska finnas en tydlig studentinstruktion med tydliga lärandemål och anvisningar om vilken kunskap som ska inhämtas samt tydliga litteraturhänvisningar.

– Studenterna tar sig an ett case i grupp och vi tror att kollaborativt lärande, att arbeta i grupp, främjar lärandet även om gruppen arbetar utan tutor.

– Projektgruppen diskuterar även införande av regelbundna duggor för att stimulera till kunskapsinhämtning under hela terminen, där studenten dessutom får en bekräftelse på sin kunskapsnivå, avslutar Pia Lindberg.

Under hösten kommer curriculumkommittén att ta fram uppdaterade undervisningsfall och det kommer att arrangeras en kurs för ett 30-tal lärare om den nya arbetsformen. Under vårterminen 2019 introduceras terminskurs 2 i en pilot och därefter kommer modellen implementeras på fler kurser höstterminen 2019.

Text: Johan Portland