Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu har de utvärderat ansökningarna

2018-05-24

FORSKNING. Ytterligare ett steg är taget på vägen. 
Nu har den internationella bedömningsgruppen träffats och diskuterat de tolv ansökningarna om stöd för forskningsprogram.
– Arbetet i bedömningsgruppen fungerade jättebra.    
– Vi har nu en plan för vad vi ska rekommendera rektor Kerstin Tham, säger Lars Wärngård, ordförande i bedömningskommittén. 

BedömningskommittéDe nio ledamöterna i bedömningsgruppen satt under hela fredagen (18 maj) på plan tolv i Niagara och arbetade med sin uppgift: att utvärdera och rekommendera vilka ansökningar som bör beviljas stöd.
Inför mötet hade ledamöterna läst samtliga ansökningar och förberett sig på att föredra de olika ansökningarna inför kommittén på mötet. Dessutom hade det tidigare hämtats in minst ett utlåtande per ansökan.
– Att utvärdera ansökningar är aldrig en enkel uppgift, särskilt när de, som i detta fall, spänner över så många olika vetenskapliga områden.
Men kommittédeltagarna var väldigt väl pålästa och vi hade en lyhörd och öppen atmosfär i diskussionerna. Ambitionen var från början att försöka nå fram till konsensusbeslut, fortsätter Wärngård.

Liknande synpunkter hade även flera kommittéledamöter.
– Det har varit ett ovanligt, men samtidigt mycket spännande uppdrag. Det har också varit intressant att få se vad Malmö universitet håller på med, säger Peter Triantafillou, professor inom det statsvetenskapliga området vid Roskilde universitet.
Medan kollegan Asbjørn Jokstad – professor vid institutionen för klinisk odontologi, universitetet i Tromsö – lyfte att det var tydligt att de sökande forskargrupperna lagt ner mycket arbete på sina ansökningar. 
– Det blir samtidigt extra intressant att bedöma när det finns flervetenskapliga dimensioner i ansökningarna och att de spänner över så många fält.

Nästa steg i bedömarkommitténs arbete, efter fredagens heldagsmöte, är att ordförande Lars Wärngård och sekreterare Peter Jönsson (forskningskoordinator vid Malmö universitet) ska sammanställa fredagens utlåtanden om varje ansökan. Därefter får ledamöterna ta del av utkastet och kommentera innan de slutgiltiga utlåtandena och rekommendationen av vilka ansökningar som bör finansieras lämnas över till Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet och kommitténs uppdragsgivare.
– Tack vare att allt arbete har fungerat som tänkt, så räknar jag med att vi ska kunna lämna över resultatet av vårt arbete i början av juni, avslutar Lars Wärngård.    
Rektor väntas därefter fatta beslut så att utbetalningarna kan ske under andra halvan av 2018.

Ansökningarna till stöd för forskningsprogram
Huvudsökande
Titel 

Baeten, Guy
Institute for Urban Research
Engberg, Maria
The Data Society Research Programme: Advancing Digitalisation Studies
Hemer, Oscar
Rejuvenating Democracy?
Hillgren, Per-Anders
Collaborative Future-Making – Critical Imagination and Worldly Engagements
Holmqvist Mona
Disability and Societal Participation
Iantchenko, Alexei
MAX IV and ESS Targeted e-Learning Environment for Research-Based Education in Applied Physics, Materials Science, and Biomedicine (MAXe-L)
Jakobsson, Anders
Perspectives on literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
List, Thomas
Malmö Health Program - improving health, oral health and quality of life
Shleev, Sergey
MultiSens – optimizing wearable sensor technologies within an iterative user-driven process targeting e-health equity in an urban contex
Svensäter, Gunnel
FORESIGHT - Discovery and Implementation of Biomarkers to Improve Risk Assessment and Preventive Strategies in Oral Healthcare
Torstensson Levander, Marie
People, Places and Prevention: Addressing Criminality from an Integrated Perspective
Wolf, Eva
The dental treatment setting as a venue for disclosure of sexual abuse – an inter-disciplinary study.

Definition: det är ett forskningsprogram vid Malmö universitet
Utdrag ur utlysningen:
I det här sammanhanget betyder ett forskningsprogram en väl sammanhållen, bred och flervetenskaplig akademisk konstellation inom Malmö universitet som under en längre tid tillsammans bedriver forskning inom ett antal sammanlänkade projekt med olika forskningsfrågeställningar med ett gemensamt tema riktat mot angelägna samhallsutmaningar.

Text: PM Eriksson