Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nordiskt nätverk vill skapa vägar in i samhället för nyanlända elever

2018-03-16

Hur skolor ska lyckas integrera nyanlända elever i skolan är temat för en nordisk nätverksträff vid Malmö universitet. Sju lärosäten med lärarutbildningar från alla nordiska länder ingår. Mötet i Malmö ger både lärarutbildare och studenter nya idéer.

Spica_studenter
Lärarstudenterna Tove Kristiansen och Camila Fernandez Barros arbetar med årets tema.

Spica-projektet har pågått sedan 2007 och finansieras av medel från Nordiska ministerrådet. En grundbult i nätverkssamarbetet är den kurs för lärarstudenter som genomförs varje år. Den består av en virtuell del, en intensivkurs på plats i något av länderna och efterarbete.

Temat för årets kursträff i Malmö är Vägar in i samhället, och handlar om att hitta sätt att integrera framför allt nyanlända i skolan.

– Frågan är väldigt aktuell i Malmö efter den stora flyktingströmmen. I Malmö innebar det att antalet nyanlända barn mer än fördubblades. Det är en utmaning att slussa in alla elever i skolan, säger Kerstin Sonesson, biträdande professor i miljövetenskap med didaktisk inriktning och värd för årets Spica-träff.

Skolbesök i Malmö

Ett besök på Apelgårdsskolan i Malmö har gett Anh-Dao Tran, lärare från Island, nya idéer om hur samhället kan tänka kring integration. Skolan består nästan enbart av elever med invandrarbakgrund.

– Ofta ses det som något negativt att samla elever med invandrarbakgrund i vissa skolor, men vid besöket såg vi att det händer mycket positivt, säger Anh-Dao Tran, forskare i interkulturellt lärande vid Islands universitet.

Anh-Dao Tran

Anh-Dao Tran

När många olika språk samlas i ett klassrum kan det vara lättare för en nyanländ elev att lyckas i skolan, menar hon.

– Det ger möjlighet för läraren att lägga all sin energi på att utbilda den här gruppen av elever. Det är viktigt att se eleven och de språk eleven tar med sig in i klassrummet som en resurs. Att tro att man ska lära nyanlända elever svenska innan de kan lära sig andra saker är en farlig väg att gå, säger Anh-Dao Tran.

Stötta elever att komma vidare

Camila Fernandez Barros, som studerar till grundlärare vid Malmö universitet, har fått nya perspektiv på lärarrollen.

– Jag har fått arbeta med mina egna förutfattade meningar. Medierna ger en ganska negativ bild av skolor och hur de är, men vårt arbete med de här frågorna har gett mig en mer positiv bild. Jag vill vara den läraren som hjälper och stöttar elever att komma vidare, säger Camila Fernandez Barros.

År 2019 ska nätverket träffas på Grönland i samband med en intensivkurs på temat hållbara lokalsamhällen.

– Vi brinner för hållbar utveckling. Genom det här nätverket har jag fått mycket kunskap om lärarutbildningar i de andra nordiska länderna som jag kan använda för att utveckla vår lärarutbildning, säger Kerstin Sonesson, lärarutbildare vid Malmö universitet.

Text: Petra Olsson