Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Niagaraomtaget i maj och juni

2018-05-31

LOKALER. Status för Nigaraomtaget inför sommaren.

Det pågår diskussioner med alla prefekter och institutioner om förändringar på våningsplanen i Niagara. Nästa vecka, vecka 23, påbörjas mindre ombyggnationer på plan åtta och för närvarande pågår lampbyte på plan fyra. Belysning kommer att bytas ut efterhand som våningarna byggs om.

Vad visar ritningarna på plan sju?

På plan sju i Niagara går det att se ritningar med ett principförslag för kontorslösningar: förslag på hur man skulle kunna glasa in kontorsytor på våningsplanen. Ritningarna är ett diskussionsunderlag för respektive verksamheter. Tre typer av våningsplan visas – våning sex, åtta och tio används som exempel. Grunden är glasväggar och layouterna är gjorda med hänsyn tagen till tillgänglighet och utrymning och har lämpliga mått för god passage förbi arbetsplatserna. All möblering är generell och visar tänkbar möblering för att få fram lämpliga antal skrivbordsplatser. Har du frågor, kontakta gärna någon i projektgruppen.

Mötet student och lärare

Nytt är att Jesper Magnusson, lektor i arkitektur vid Urbana studier, ska samordna arbetet med de gemensamma ytorna på plan fem och sex som fokuserar på mötet mellan studenter och lärare. I samråd med husets prefekter kommer han att skapa en arbetsgrupp för det arbetet.

När det gäller entréplan pågår diskussioner var Drivhuset och studentdesken ska vara, men inga beslut är tagna.

Processen fortsätter under hösten.

Projektgrupp

Mats Lyberg, huvudprojektledare och chef för byggnadsavdelningen
Sara Säthersten, HR-specialist                
Jesper Magnusson, fil.dr i arkitektur, Urbana studier
Bodil Sterner, högskolesekreterare Teknik och samhälle och arbetsmiljöombud
Simon Siggelsten, universitetslektor i byggteknik och arbetsmiljöombud, Urbana studier
Studentrepresentant
Agnes Adersjö, inredningsarkitekt
Annika Åkerblad, inredningsarkitekt

Läs också Niagaraomtaget – studentmiljöer och glasväggar (19 april)

Text: Johanna Svensson