Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nationellt avtal med förlaget Elsevier sägs upp efter strandade förhandlingar

2018-05-17

Svenska lärosäten säger upp avtalet med förlaget Elsevier från och med halvårsskiftet. Anledningen är att Elsevier inte går med på kraven på öppen tillgång.

Så här påverkas Malmö universitets medarbetare och studenter:

  • Läsrättigheterna försvinner för de artiklar som publiceras från och med den 1 juli i de 1900 tidskrifter som ingår i avtalet. Däremot går det fortfarande att läsa artiklar i dessa tidskrifter mellan åren 1995 och 2018 (juni).
  • Biblioteket kommer i god tid att informera om vilka alternativa möjligheter som finns att få tillgång till artiklar från Elseviers tidskrifter.

Står bakom
Den svenska regeringens mål är att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgänglig år 2026. Rektor Kerstin Tham tycker det är bra att sätta press på Elsevier och står helt och hållet bakom uppsägningen av avtalet.

– Malmö universitet har länge arbetat med att göra vår forskning fritt tillgänglig och vi lyfter frågan i vår strategi. Det är mycket viktigt att fortsätta med det och förlagen måste kunna möta en sådan utveckling, säger hon.

Viktigt ställningstagande
Nederländska Elsevier är det dominerande vetenskapliga förlaget och ger ut en stor mängd tidskrifter. Biblioteket planerar nu för att möta forskares, lärares och studenters behov i den nya situation som uppstår efter den 1 juli.

– Vi kommer förstås att undersöka hur vi kan hjälpa våra användare att få tag i den information de behöver, säger bibliotekschef Sara Kjellberg.

– Samtidigt är det ställningstagande som nu görs nationellt oerhört viktigt för att få en ekonomiskt hållbar öppen tillgång till vetenskapligt material.

Förhandlingarna kommer att fortsätta inom kort.

Text: Eva Tornbjer