Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nästa generations cancerforskare möttes på Malmö universitet

2018-01-25

En ny generation av forskare med inriktning på cancerrelaterade teknologier möttes för första gången på Malmö universitet när två EU-finansierade projekt samlades för en veckolång konferens.

Forskningsprojekten BioCapture och GlycoImaging, som leds och koordineras av professorer på Malmö universitet, är så kallade European Training Networks (ETN) och finansieras av EU. Syftet med projekten är att utbilda nästa generations cancerforskare och utveckla nya verktyg och metoder för cancerforskning och diagnostik. 

Projektdeltagarna har tidigare träffats inom sina egna projekt, men nu var det första gången de träffades över projekten för att ta del av och diskutera varandras forskning. Runt fyrtio personer deltog under konferensen som arrangerades i början av januari. 

Martha Kimani

Doktoranden Martha Kimani har de senaste fem månaderna arbetat i projektet GlycoImaging med att förbereda molekylärt präglade polymerer som ska binda till biomarkörer på cancerceller. 

– Jag uppskattade verkligen konferensen, speciellt att den förde samman människor från olika områden: doktorander och professorer såklart, men även representanter från företag. Jag har lärt mig mer om hur forskning kan resultera i faktiska produkter. 

Anette Gjrloff Wingren

Projektledaren för GlycoImaging, Anette Gjörloff Wingren, tyckte att konferensen var ett utmärkt tillfälle för doktoranderna att lära av varandra och diskutera vad de gör inom sina individuella projekt. 

– Inom GlycoImaging finns kemi, cellbiologi och medicinsk biologi. En del av forskningen har gjorts förut men hur vi kombinerar den är nytt. Även om det inom projektet finns sex forskargrupper runt om i Europa har vi planerat så att ingen ska kunna arbeta själv, utan vi måste samarbeta för att få fram resultat. 

Nicholas Mckitterick

Nicholas Mckitterick arbetar i projektet BioCapture. Hans forskning involverar anrikning av biomarkörer hos småcellig lungcancer och användandet av molekylärt präglade polymerer.

– Det är verkligen fördelaktigt att vara med i projektet. Det är så mycket samarbete och expertis från flera olika områden. Det går inte att jämföra med min tidigare forskning. Bredden av kunskap är häpnadsväckande. Jag tror att alla vi här tillsammans besitter kunskap motsvarande 200 års forskning.

– Det har varit fantastiskt att träffa forskarna från GlycoImaging. Jag har fått ett mycket bredare spektrum av kunskap och nu kan jag se hur vår tillämpning går vidare från min specialitet. Malmö universitet gör ett fantastiskt jobb. Projekten är väldigt välkoordinerade. 

Brje Sellergren

Projektledaren för BioCapture, Börje Sellergren, berättar att det finns ett stort behov av bättre verktyg på en molekylär nivå. Många av de kliniskt orienterade grupperna i projektet är därför intresserade av att hitta mer pålitliga sätt för att detektera molekyler som är bra indikatorer på cancer. 

– Vi måste utveckla bättre verktyg och de måste kunna hitta dessa molekyler i en väldigt komplex miljö. Det är som att hitta en nål i en höstack.

– GlycoImaging tittar på detta på cell-/vävnadsnivå medan BioCapture är intresserade av att hitta molekylerna i biologisk vätska, till exempel blodprov. Projekten kompletterar varandra bra. 

Sellergren tillägger att finansieringen enbart var möjlig genom EU-samarbete och att det var en unik möjlighet att få finansiering och koordinering till två projekt på samma plats. 

Text: Carolin Lind