Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mötesplats för serier på Malmö universitet

2018-01-17

Serieskapare, forskare och förlag möts under samma tak när en ny mötesplats för serier startas på institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3). Initiativet finansieras med stöd från Region Skåne, och hoppas koppla samman den konstnärliga verksamheten i regionen med aktuell forskning och internationella perspektiv.

– Vi vill skapa ett möte mellan forskare och konstnärer och en plats där människor med olika perspektiv kan samverka kring gemensamma initiativ. Med en mötesplats som denna kan man ta del av varandras kunskaper och resurser på ett unikt sätt, förklarar Saskia Gullstrand, serieskapare och projektassistent på K3.

Kopplar samman serieskapare och forskare

Initiativet går under namnet Mötesplats:serier, och startar under vintern med en rad aktiviteter öppna för bland annat seriebranschen, forskare och studenter från regionens serieutbildningar. Flera fokusområden har identifierats där det finns både intresse och möjlighet att utveckla samarbeten mellan forskare och serieskapare.

– Det finns en stark konstnärlig miljö kring serier, och det många inte vet är att den akademiska miljön kring serier också är väldigt stark. Det vi kan se är att kopplingen mellan dessa världar saknas och det är här vi kommer in, berättar Gunnar Krantz, serieskapare och universitetslektor på K3.

Det internationella perspektivet kommer också influera verksamheten. Malmö universitet har bland annat utbyten med ledande europeisk serieutbildningar och deltar regelbundet i internationella forskningskonferenser som kommer vävas in i verksamheten.

Serietecknare tar plats på universitetet

Under vintern har även tre serietecknare, Daria Bogdanska, Steve Nyberg och Amalia Alvarez, rekryteras till institutionen på deltid, med syfte att bidra även utanför mötesplatsen. 

–  Människor med kompetens att visualisera har efterfrågats även från forskningens håll. Och vi hoppas se vad som händer när man placerar in människor med den specifika kompetensen i denna tvärvetenskapliga miljön, förklarar Gunnar Krantz.

För att starta upp projektet har institutionen fått stöd av Region Skåne.

– Skåne har en unik position med en vital seriemiljö för både publik, serieskapare och forskning. Vi har som få regioner i Sverige valt att lyfta serieområdet i vår kulturplan, berättar Maria Tsakiris, enhetschef för Region Skånes kulturförvaltning.

– Vi kan se att det finns både önskan och behov av mötesplatser, och vi hoppas att nya möten kan uppstå mellan etablerade serieskapare, studenter och forskning - något som kan ge ringar på vattnet även i andra branscher, säger hon.