Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mentorprogram ger studenter nätverk

2018-10-05

UTBILDNING. Mentorprogrammet för studenter och branschrepresentanter inom fastighetsföretagande är mycket uppskattat av alla inblandade. Tidigare studenter vill själva bli mentorer och mentorerna ställer upp utan ersättning. Det är särskilt kvinnliga studenter söker sig till programmet.

För femte året i rad arbetar programansvarig Ann-Charlotte Lyvall inom programmet Fastighetsföretagande med ett mentorprogram för studenter på väg ut i arbetslivet. Studenter som går sitt tredje år har möjlighet att ansöka om att delta i programmet och få en personlig mentor som är yrkesverksam i fastighetsbranschen. Mentorprogrammet är mycket uppskattat, både av mentorerna och studenterna. Framför allt kvinnliga studenter söker sig till mentorprogrammet.

– Fastighetsbranschen är under förändring könsmässigt. Det kommer fler kvinnor in, men framför allt i ledande positioner är det en mansdominerad bransch. Att ha en mentor är bra för allas karriärer och ett formellt nätverk som det här kan ersätta mer informella nätverk, säger Ann-Charlotte Lyvall.

Studenter och mentorer matchas

I år är det 21 studenter och lika många mentorer som deltar i programmet – det är en tredjedel av studenterna som går tredje året.  Studenterna söker till mentorprogrammet i slutet på andra året med ett personligt brev och cv. 

– Att matcha studenter och mentorer är ett svårt men roligt arbete. Jag intervjuar alla adepter och försöker ta reda på vad de är intresserade av inom fastighetsbranschen, och samtidigt lär jag känna dem bättre. Villkoren för att kunna vara med är att man uppfyller förkunskapskraven för kurserna på termin fem samt de åtaganden som mentorprogrammet för med sig i form av möten och ansvar för kontakten med mentorn.

Att hitta mentorer

Första gången Ann-Charlotte Lyvall skulle hitta mentorer kontaktade hon branschorganisationen Centrum för Fastighetsföretagandes medlemmar för att hitta intresserade. 

–  På grund av karriärbyten och barnledigheter behövs alltid några nya mentorer och det händer att före detta studenter som numera är yrkesverksamma kontaktar mig för att de själva vill vara mentorer nu, men i övrigt så är det faktiskt per rekommendation från existerande mentorer. Det tar en hel del tid i anspråk innan alla mentorer är på plats, men på något sätt ordnar det sig alltid. Extra roligt är att många av mentorerna är före detta studenter, så på vis fyller mentorprogrammet även en alumnifunktion.

Mentorerna ställer upp utan ersättning och majoriteten har återkommit år efter år.

–  Det är helt fantastiskt och enligt utvärderingar och samtal så framkommer det att de tycker det är otroligt roligt att möta våra studenter och känner att de gör en insats. Det innebär också en möjlighet för dem att själva reflektera över sin egen situation och utveckling och samtidigt få en inblick i vårt program och en uppfattning om sina framtida medarbetare.

Hur fungerar mentorskapet, är det individuellt beroende på mentor och adept eller finns det vissa moment som ni har kommit överens om?

Samarbetar med professionell koordinator

Vid mentorprogrammets gemensamma möten samarbetar Ann-Charlotte Lyvall med Mie Jernbeck från Mentor International som är professionel mentorskoordinator.

– Vi har ett uppstartsmöte i september/oktober och ett möte i januari, då fokus ligger på mentorerna och sedan en avslutning i samband med branschorganisationens årsmöte i maj, då adepterna och deras framtidsplaner är i fokus. I övrigt ansvarar studenterna för att boka möten för individuella samtal med sin mentor. Det finns en samtalsguide att utgå ifrån. Under året brukar de hinna med åtta samtal. 

Text: Johanna Svensson