Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny på jobbet: Maria Vidakovic, fundraiser.

2018-03-23

MEDARBETARE. Som en länk mellan Malmö universitet och en del av lärosätets externa finansiärer har en ny tjänst tillsatts. Med lång erfarenhet från private banking-verksamhet kommer Maria Vidakovic med en omatchad kännedom om Skånes resursstarkaste privatpersoner och företagare.

Fundraiser

Maria utgör det senaste tillskottet på universitetskansliet på Niagaras våning 12.Hon ska forma en verksamhet med höga ambitioner i syfte om att nå universitetets mål om att öka andelen forskning med hjälp av extern finansiering. Den viktigaste uppgiften är att bygga långsiktiga förtroendeingivande relationer.

Maria Vidakovic, Fundraiser vid Malmö universitet

– Min uppgift är att attrahera pengar från privatpersoner, stiftelser, företag och entreprenörer som vill vara med på resan att skapa nya möjligheter att bidra till forskningen och nyttan som forskningen kan innebära för samhället, säger Maria.Jag kommer jobba mycket nära rektor Kerstin Tham och vicerektor för samverkan Charlotte Ahlgren Moritz, liksom många andra på universitetskansliet, samt forskarna och andra delar i verksamheten.

En förstudie gjordes utifrån universitetets 5-årsstrategi och mål som visade fördelarna med en fundraisingverksamhet. Det i sin tur bygger på långsiktighet och tålamod.

– Maria har en utmärkt bakgrund för att långsiktigt bygga upp universitetets donatorsrelationer och jag ser fram emot en spännande resa, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation. Efter ett par år med förberedande arbete som bland annat inkluderat intervjuer internt och extern samt kontinuerliga samtal med Malmö universitets vänner är det roligt att Maria nu är på plats och kan utveckla det operativa arbetet. 

Maria Vidakovic har 23 års erfarenhet av bankvärlden varav de senaste åren som ansvarig för Private Banking och förmögenhetsförvaltning i södra Sverige. Kunderna var privatpersoner, stiftelser och företag. Dessa kontaktytor kommer Maria fortsätta att kapitalisera på i sin nya roll som fundraisingansvarig. Av erfarenhet vet Maria att både långsiktighet och tålamod är viktiga ingredienser för att lyckats. Det är viktigt att etablera goda strategier och processer för hur lärosätet ska attrahera potentiella givare, återkoppla och ta hand om relationerna.

– Hur vi återkopplar till givarna om hur pengarna kommer till nytta blir viktigt, säger Maria. Givarna blir viktiga ambassadörer för Malmö universitet, inte minst för att inspirera andra att ge till forskning. Andra viktiga ambassadörer är givetvis också alla alumner som vi måste ha strategier för hur vi kan samarbeta med när det gäller bl.a. fundraising.

– Jag gläds av att vår första donation nu är på plats, Reidar Peters internationaliseringsfond för resestipendier till doktorander, och jag är otroligt glad över att få vara en del av Malmö universitet där starka ledord som samverkan och engagemang är så tydligt förankrade. 

I takt med att fundraisingverksamheten tar form och utvecklas behöver Malmö universitet nå ut både internt och externt, d.v.s. till alla medarbetare och till samhället för att berätta om allt bra som görs med pengar som kommer in till forskningen.

– Vi måste också göra det enkelt för potentiella givare att få en överblick av de positiva effekter som genereras av gåvor och bidrag till forskningen, menar Maria.

– Det är väldigt roligt att kunna bidra med mina tidigare erfarenheter men också att utvecklas i ett nytt sammanhang, där forskningen och samhällsnyttan är så central och viktig, avslutar hon. Ett sammanhang där det finns starkt fokus, engagemang och en långsiktighet från ledningen.

Text: Johan Portland