Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet ska bli mest hållbart i landet

2018-11-08

I samarbete med universitetskansliet vid Malmö universitet ges kursen Innovationsprojekt av Fakulteten för teknik och samhälle med Patrik Berander som kursansvarig. I kursen jobbar studenterna i flervetenskapliga team med riktiga case från externa uppdragsgivare under hela höstterminen. Sex olika organisationers utmaningar har blivit utvalda för att ge studentgrupper i uppdrag att hitta lösningar på dessa problemområden. Fredagen den 9 november pitchar teamen sina idéer på lösningar på två minuter under Open Pitch: Innovationsprojekt på Storm i Gäddan 8.

Alla är välkomna och närvarande på fredag är bland andra alla studenter och team i kursen, samtliga uppdragsgivare, en panel bestående av externa experter samt lärarna/coacherna i kursen.

Det är fjärde året som kursen Innovationsprojekt ges i sin nuvarande form. Tidigare genomfördes kursen under två år inom ramen för Demolakonceptet, i samarbete med Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och SLU i Alnarp. Kursen kan sökas som valbar kurs under femte terminen för studenter på 14 olika utbildningsprogram, fördelade på 3 fakulteter. I årets kurs är nio olika program representerade och teamen består av studenter från olika program. För att sätta samman väl fungerande team med en bredd av kompetenser så kartläggs studenterna noggrant genom personlighetstest, intresse- och kompetensprofiler, osv. Studenterna delas sedan in i team och får ett uppdrag som är lämpligt för teamet och dess sammansättning. Uppdragen kommer från en bredd av olika verksamheter (allt från stora offentliga aktörer till enmansföretag) och branscher. Samtliga utmaningar har det gemensamt att de syftar till att direkt eller indirekt adressera någon av FNs 17 hållbarhetsmål.

En av uppdragsgivarna i årets kurs är Malmö universitet, som har gett studenterna utmaningen att hitta ett sätt för att göra lärosätet till Sveriges mest hållbara. Ett team bestående av Josefin Möllerberg (medieproduktion och processdesign), Kajsa Kihlberg (miljövetenskap), Matilda Ripa (idrottsvetenskap) och Mattis Andersson (produktionsledare: media) fick detta uppdrag och på fredag ska de presentera en idé om hur de tror sig kunna adressera utmaningen.

Josefine Möllerberg (medieproduktion och processdesign), Mattis Andersson (produktionsledare: media) och Kajsa Kihlberg (miljövetenskap). På bilden saknas Matilda Ripa (idrottsvetenskap: sport management).
Fr.v. Josefine Möllerberg, Mattis Andersson och Kajsa Kihlberg. På bilden saknas Matilda Ripa.

Att hållbarhetsarbetet har en positiv effekt har gruppen redan lyckats utläsa. När Naturvårdsverket 2015 genomförde mätningar av olika myndigheters hållbarhetsarbete så hamnade Malmö universitet på plats 181 av 186, d.v.s. sjätte sämst i Sverige. I år har lärosätet avancerat till den näst högsta gruppen av myndigheter. För att behålla en hög placering och i arbetet med strävan om ytterligare avancemang har Josefin, Kajsa, Matilda och Mattis utvecklat en lösning som kan tillföra ett tävlingsmoment i vår arbetsmiljö där alla kan utmana varandra.

– Engagemanget finns redan, säger Josefin Möllerberg. Vi vill tillföra ett incitament med hjälp av gamification för att inspirera till hållbara handlingar. Små förändringar av val kan ha en stor positiv inverkan.

– Nu på fredag är det Open Pitch: Innovationsprojekt, som är ett delmål, säger Kajsa Kilhberg. Den 14 december är det slutredovisning genom Product Launch, då vi kommer presentera hela lösningen förskapa ett intresse för projektet och nå ut till större delar av verksamheten.

Mattis Andersson menar att projektet är långsiktigt och kommer fortsätta utvecklas under en längre period för att påverka och förändra ett kollektivt beteende.

– Det handlar om att värdesätta och uppmuntra ett beteende, säger han. Som en väldigt stor aktör på arbetsmarknaden har Malmö universitet ett ansvar att agera hållbart och att hjälpa våra medarbetare och studenter till att utföra hållbara handlingar. Genom vår lösning gör vi arbetet med hållbarhet roligare.

Den stora faktorn i miljön är transporter till och från arbetet. Hur vi reser i tjänsten bidrar också påtagligt. I en rapport från Naturvårdsverkets 2017 framkommer det att 58% av alla flygresor över 50 mil görs av utbildningsdepartementet.

Små beteendeförändringar kan över tid leda till att Mau blir Sveriges mest hållbara universitet. Vi vill genom vår lösning sätta ljus på de här frågorna samtidigt som hållbarhetsarbete hos individer och organisatoriska enheter också belönas.

– Som grupp pushar man varandra lite extra, säger Kajsa Kihlberg. Tävlingsmomentet ger både inspiration och belöning.

Efter Product Launch 14 december kommer projektet lämnas till Per Hillbur, prorektor som ska hitta en grupp som ska förverkliga projektet.

– Just nu befinner vi oss i en fas där vi tittar på vilka mål universitet följer, säger Mattis Andersson, hur vi ställer oss till miljöcertifiering och hur vi håller uppe engagemang.

– Hållbarhetsarbetet kan göras väldigt enkelt, säger Josefin Möllerberg. Vi är ett verktyg för att hjälpa till med det.

Text: Johan Portland