Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet med och tar fram modell för internationellt samarbete

2018-01-22

INTERNATIONALISERING: Tillsammans med sex andra svenska lärosäten ska Malmö universitet vara med och ta fram en modell för internationell samverkan. Mer än 20 sydafrikanska universitet är med i projektet, som löper under tre år. 

Hittills har mer än 17 miljoner kronor i finansiering säkrats till projektet som går under namnet South Africa - Sweden University Forum (SASUF). Bland annat finansieras projektet med medel av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), men även av de deltagande universitet och sydafrikanska forsknings- och utbildningsfinansiärer.

Målet med SASUF är att främja samarbeten mellan forskare, finansiärer och näringslivsaktörer. Inom ramen för projektet erbjuds bland annat seminarieveckor och mobilitetsfinansiering. Projektets sex tematiska utmaningar är relaterade till FN:s 17 globala hållbarhetsmål och leds av grupper om 7-8 seniora forskare från de deltagande universiteten. Information om dessa teman går att läsa på projektets webbsida. För närvarande pågår arbetet med att rekrytera intresserade forskare från alla fakulteter.

–  Förhoppningen är att projektet ska vara en stark drivkraft för att initialt visa hur man kan jobba för att etablera nya typer av finansierad forskning. Detta kan även ha direkt effekt på andra länders forskningsutbyte med Sverige. Hittar man ett sätt som fungerar med Sydafrika så kan man också hitta ett sätt som fungerar med andra läder, berättar Carl Magnus Olsson, som projektleder Malmö universitets medverkan i SASUF.

Plattform lyfter berättelser om forskningssamarbeten

Som en del i projektet kommer Malmö universitet ta fram en interaktiv plattform för samarbetet och för att delge goda exempel, ett arbete som drivs av Tobias Denskus som även är involverad i internationaliseringsprojektet Glocal Classroom. Plattformen har som mål att lyfta berättelser kring kommande forskningssamarbeten.

Vad händer nu?

9 Februari 2018 – dekaner på respektive fakultet nominerar 1-2 kandidater. Intresserade forskare kan kontakta sin dekan eller Carl Magnus Olsson för att delge detta samt ställa frågor.

14-18 Maj 2018 – första seminarieveckan äger rum i Pretoria, Sydafrika.