Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö stödjer kampanj för vetenskap

2018-04-09

FORSKNING/VETENSKAPSMARSCH: Malmö universitet deltar i kampanjen ”Hur vet du det?” som vill komma åt ogrundade politiska påståenden och öka förtroendet för forskning och vetenskap. Den 14:e april äger det rum globala, nationella och skånska manifestationer kallad Science marches on. I Skåne sker det i Lund.  

Kerstin Tham_mindre—Malmö universitet arbetar aktivt för att motverka faktaresistens och ifrågasättande av expertkunskap som brer ut sig i samhället, säger rektor Kerstin Tham.

 

—Genom att vara med kampanjen ”Hur vet du det?” tar vi ställning för att vetenskap och fakta tas på allvar i planering och beslutsfattande. Jag vill uppmuntra alla att delta den 14:e april i vetenskapsmarschen i Lund.

Omistlig för demokratin

Målen med de globala vetenskapsmarscherna är att visa att vetenskap är öppen, inkluderande och präglas av mångfald, att forskning erkänns som omistlig för demokratin och att beslutsfattande måste ske utifrån evidensbaserad kunskap.

—Globalt sett har universitet och högskolor en allt viktigare roll i samhället, fortsätter Kerstin Tham. Vårt uppdrag är att skapa och sprida forskningsbaserad kunskap som är nödvändig för hållbara och jämlika samhällen och som borde ligga till grund för politiska beslut.

2018 manifestationer är en fortsättning på March for Science som förra året samlade över en miljon deltagare världen över från olika städer. Årets vetenskapsmarscher är också globala och hålls på flera ställen i Sverige. I Lund utgår den från Max IV 14 april, kl 13, Fotongatan 2, och går till ESS och tillbaka.

Startskott för kampanj

Vetenskapsmarscherna i Sverige är också startskottet för kampanjen ”Hur vet du det?” som pågår fram till riksdagsvalet 2018 och innehåller en rad aktiviteter. Totalt står hittills drygt ett 70-tal organisationer bakom varav Malmö universitet är en. Det är organisationen Vetenskap och Allmänhet som samordnar kampanjen ”Hur vet du det?”

Förutom att delta i kampanjen arrangerar Malmö universitet en mängd evenemang för att få allmänhet och politiker att förstå forskningens innehåll, villkor och hur den kan komma till nytta i samhället. Här nedan ges ett axplock av Malmö universitets aktiviteter:

11 april: Bildningsbaren om faktaresistens, populism och oro

Vår och höst 2018 Akademisk kvart på Stadsbiblioteket i Malmö Forskare talar om sin forskning

26 april startar: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar. Forskarnas galleri.  Utställningen visas i Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö universitet t o m oktober.

Vår och höst 2018 I huvudet på en professor. Populärvetenskaplig föreläsningsserie i Niagara, Nordenskiöldsgatan  på Malmö universitet.

Text: Helena Smitt