Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Löneadministrationen övergår till Statens servicecenter

2018-01-25

Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheters löneadministration ska hanteras av Statens servicecenter. Malmö universitet har nu tecknat en avsiktsförklaring med dem och börjar förbereda en övergång som planeras till den 1 mars 2019.

Kerstin Tham och Thomas Pålsson

Med start den 1 mars 2019 kommer Malmö universitets löneadministration att hanteras av Statens servicecenter (SSC), en myndighet under finansdepartementet, i stället för av HR-avdelningen lokalt.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att alla statliga myndigheters löneadministration ska övergå till dem. Den 25 januari tecknade rektor Kerstin Tham och Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson en gemensam avsiktsförklaring.

Ett projekt kommer att bildas och ledas av Jeanette Wahlberg på HR-avdelningen tillsammans med projektledare Charlotte Johansson-Ahlström från SSC. I projektet kommer projektgrupp och referensgrupp sättas samman och representeras av berörda avdelningar inom verksamhetsstödet.

– Projektets uppgift är att se till att övergången blir så bra som möjligt för universitetets medarbetare och chefer. Det här är också ett bra tillfälle att se över våra rutiner och processer så att vi jobbar på bästa sätt, säger Jeanette.

Mer information kommer att komma under året i takt med att förberedelserna blir klara. Projektdirektiv och projektplan kommer att publiceras i Projektportföljen inom kort, där du även kommer att kunna följa arbetet. Om du redan nu vill veta mer är du välkommen att kontakta Jeanette Wahlberg.

Text: Janni Karlsson