Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lokaler för polisutbildningen - hur jobbar universitet?

2018-03-01

LOKALER. Redan vårterminen 2019 ska en ny polisutbildning starta vid Malmö universitet enligt planerna. Lärosätet är relativt trångbott och en polisutbildning kräver en hel del speciallokaler – hur arbetar universitetet med lokaler till polisutbildningen och vad är det för lokaler som behövs?

Malin Svebring är ny byggprojektledare på Byggnadsavdelningen och ägnar en stor del av sin tid åt den kommande uppdragsutbildningen. Mats Lyberg är chef för byggnadsavdelningen. Hur gör ni när ni letar och vad är utgångspunkten?

– Att det ska vara en polisutbildning vid Malmö universitet och inte en separat högskola är grundläggande.

– Det kommer att prägla lokalfrågan när det gäller de delarna av utbildningen som inte är polisutbildningsspecifika. Det ska vara integrerat.

Om det blir nybygge blir det för universitetet som helhet

Eftersom det är kort om tid är fokus på att kunna lösa en start redan 2019. Förutom Malmö universitet är det med Polismyndigheten och olika fastighetsägare som diskussionerna förs just nu.

– Än så länge jobbar vi mycket med antaganden eftersom vi inte vet hur många studenter som ska börja. Ett viktigt arbete är också att tydliggöra våra olika roller, vem som står för vilka delar när det gäller lokaler, utbildning och utrustning, säger Mats Lyberg.

De genomför en marknadsanalys där de träffar olika fastighetsägare. I letandet tittar de framför allt på lokaler att hyra i anslutning till universitetets två campusområden.

– På lite längre sikt kan det bli nybygge men inte specifikt för polisutbildningen utan för olika lokalbehov vid universitetet, säger Malin Svebring.

Polisspecifika lokaler

Malin Svebring, Mats Lyberg och Leif Wulff, vid universitetet, har besökt polisutbildningarna i Umeå och Södertörn och ska tillsammans med utbildningsansvariga besöka Linnéuniversitetet för att förstå hur de polisspecifika lokalerna behöver se ut och fungera. För de polisspecifika delarna tittar byggnadsavdelningen på olika alternativ, de bör ligga så nära som möjligt men de bedömer inte att de måste ligga i direkt anslutning till övriga lokaler, det finns det inte plats för idag. De har gjort en noggrann analys av hur Södertörn och Umeå har gjort sina rumsprogram för att förstå vilka lokaler som kommer att behövas och hur de hänger samman.

– Hur mycket plats tar en skjutbana till exempel, och hur kan vi samla ihop det som är säkerhetsklassat? Det behövs framförallt för att spara pengar, säger Malin Svebring.

–  Det är inte vi som ska hantera de polisspecifika delarna men vi måste upplåta lokaler. Det behövs skjutbanor, lokaler där man kan simulera olika miljöer som en krog, lägenhet och butik, och det behövs någon slags träningshall, en ”grepphall” med speciella mattor, säger Mats.

En utmanande och roligt arbete

De andra lärosätena med polisutbildningar har separata campus medan vi har stadscampus vilket kommer att ställa särskilda krav – en sådan sak som att kunna få in och ut polisbilar kommer att bli en utmaning att lösa.

– Det är både ett spännande och utmanande arbete och ska bli roligt när samarbetet med utbildningen kommer igång ordentligt. Lokalerna hänger förstås väldigt mycket ihop med hur man utformar utbildningen, säger Malin Svebring.

Säkerheten en viktig fråga

En del av de polisspecifika lokalerna är säkerhetsklassade eftersom de ska innehålla vapen och ammunitionsförråd, frågor som Leif Wulff arbetar mycket med för närvarande. Där finns krav på plåt i väggarna och speciella lås och fönster. Det finns också krav på separat nätverk för IT-systemet och hanteringen av uniformer är säkerhetsklassad, vilket ställer krav på förvaringen av dem. Varje student behöver också ha ett låsbart skåp under hela utbildningen.

Text: Johanna Svensson