Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärosätet stärker arbetet med breddat deltagande

2018-05-16

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) blir lärosätets nya knutpunkt för arbete med frågor som rör breddat deltagande. AKL ska samordna arbetet med att rusta studenterna för högre studier, utveckla pedagogiska metoder för att ta tillvara mångfalden bland studenter och forska kring effekterna av lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

studenter examenshögtid
Malmö universitet vidareutvecklar arbetet med att få fler studenter att lyckas med sina studier.

Centrumet etablerades som ett permanent centrum vid lärosätet år 2015 och erbjuder kompetensutveckling i form av högskolepedagogisk utbildning och kompetensutveckling för lärare.

Enligt ett nytt rektorsbeslut får AKL nu sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för lärande och samhälle, vilket möjliggör en grundbemanning av akademisk personal.

– Vi vill att AKL ska få bättre förutsättningar att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger prorektor Per Hillbur, som har tagit fram beslutsunderlaget.

Ta tillvara kompetens

AKL får även i uppdrag att arbeta med frågor som rör breddat deltagande, en uppgift som Institutionen för språkstudier (SPS) vid Fakulteten för kultur och samhälle tidigare har haft. Enligt ett tidigare beslut kommer SPS att upphöra som institution den 30 juni. Per Hillbur understryker att all kompetens som finns vid SPS inom breddat deltagande kommer att tas tillvara.

– När vi förstärker verksamheten blir kompetensen mer tillgänglig för studenter och lärare som vill samarbeta kring breddat deltagande, säger Per Hillbur.

Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle, ser positivt på beskedet.

– Det har varit en lång tid i ovisshet för medarbetarna och därför känns det bra att veta att de kommer till en miljö där jag tror att det ska bli lättare att utveckla forskningsanknytningen. Jag tycker det är bra att vi satsar på breddat deltagande, säger Rebecka Lettevall.

Forskning om breddat deltagande

SPS har tidigare haft i uppdrag att stärka studenter så att de får förutsättningar att nå lärandemålen. AKL har utbildat lärare i högskolepedagogik så att de ska få verktygen att möta studenterna där de är. När AKL tar över SPS uppgifter ges större möjlighet att arbeta med breddat deltagande på ett sammanhållet sätt. AKL ska inte bara arbeta för att rusta studenterna för högre studier, utan även utveckla pedagogiska metoder och forska kring lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Patricia Staaf, föreståndare för AKL, ser det nya uppdraget som en förstärkning av centrumets verksamhet. Hon vill verka för att breddat deltagande ska bli en mer integrerad del av lärosätets utbildningar.

– Vi behöver se till att alla utbildningar utvecklar en pedagogik som ger studenter samma förutsättningar att delta och bidra, säger Patricia Staaf.

Tydlig målbild

Hon hoppas att lärosätet avsätter mer resurser för att utveckla arbetet. 

– Jag tycker att vi gör mycket som är bra, men man behöver en tydlig målbild för vilken väg man ska gå och vara beredd att tillsätta resurser för att nå målbilden, säger Patricia Staaf.

Arbetet med breddad rekrytering pågår på hela lärosätet, bland annat i projektform. För att bättre utveckla och följa upp aktiviteter kring breddad rekrytering och breddat deltagande kommer ett särskilt råd att inrättas vid universitetet.

Text: Petra Olsson