Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och samhälle satsar utökat anslag på ny forskarskola

2018-04-27

Fler doktorander till en ny forskarskola om lärande i mångkulturella kontexter och stöttning av unga forskare i deras fortsatta yrkeskarriär. Det är ett par satsningar som Fakulteten för lärande och samhälle gör med sina utökade forskningsanslag.

Som nyblivet universitet får Malmö universitet 90 miljoner kronor i utökat anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. För Fakulteten för lärande och samhälle innebär det omkring 38 miljoner kronor i anslag under 2018 och 2019.

Susanna Hedenborg_LS_nyhet

– Det är jätteroligt och spännande att kunna stärka vår forskning. Jag tycker redan att diskussionen om forskning har blivit mer intensiv här på fakulteten, säger Susanna Hedenborg, vicedekan och ansvarig för forskarutbildning vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Rekryterar fler doktorander

Förra året startade fakulteten en ny forskarskola med fokus på lärandets villkor i en mångkulturell värld med globala utmaningar. Under 2017 antogs ett tiotal doktorander till forskarskolan. När forskningsanslagen ökar väljer fakulteten att rekrytera ytterligare minst sex doktorander till den nya forskarskolan.

– Inom vårt fält, som är både utbildningsvetenskap och idrottsvetenskap, så behöver vi mycket forskning. Och doktoranderna tillför mycket i våra miljöer, eftersom de har möjlighet att i huvudsak ägna sig åt att forska, säger Susanna Hedenborg.

Olika erfarenheter

Forskarskolan för samman doktorander från alla institutioner vid fakulteten. De undersöker bland annat hur globalisering och migration påverkar barns och ungas lärande i och utanför skolan.

– Det räcker inte att studera relationen mellan lärare och elev. I dagens klassrum har eleverna väldigt många olika erfarenheter med sig. Kanske har vi bättre förutsättningar att studera detta i Malmö som är en stor stad med en ung befolkning med erfarenheter från många olika håll i världen. Samtidigt tror jag att vår forskning kommer att vara väldigt relevant även i andra delar av landet, säger Susanna Hedenborg.

Får extra tid

Dessutom satsas resurser på att stötta unga forskare i deras fortsatta karriärer. Fakulteten erbjuder nu sina nydisputerade en extra månad där de kan utveckla avhandlingen till en artikel eller påbörja en ansökan om nya forskningsmedel.

– Det är inte helt lätt när man är nydisputerad att snabbt komma vidare i sin karriär. Oftast är man upptagen med att skriva sin avhandling ända fram till slutet. Det här ger en ny möjlighet att sprida sina resultat för att nå en annan publik.

Vill se ny modell

Vid fakulteten finns en av Sveriges största lärarutbildningar, men utbildningsvetenskap är inte ett forskningsområde som traditionellt sett premieras av lärosäten eller på nationell nivå. Även om fakulteten får ett rejält tillskott under 2018 och 2019 är det fortfarande oklart hur anslagen kommer att se ut på längre sikt.

– Jag hoppas att Malmö universitet under den här tiden jobbar fram en resursfördelningsmodell där det fasta anslaget är högre. Det ger bättre möjligheter för att planera. Det är också möjligt att bygga en modell som inte är lika prestationsbaserad, utan som bygger på hur stor utbildningen på grund- och avancerad nivå är. Det skulle ge större möjlighet att forskningsanknyta utbildningen, säger Susanna Hedenborg.

Text: Petra Olsson