Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Panelsamtal om jämställdhet: "Vi har mycket att arbeta med"

2018-02-08

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING. Föräldravänliga mötestider, mer självreflektion och beslut om fördelning av privilegier.
Under en paneldiskussion i Orkanen lyftes flera förslag på hur Malmö universitet kan bli en bättre och mer jämställd arbetsplats för både kvinnor och män.
– Vi har exempelvis mycket att arbeta med när det gäller att jämställdhetsintegrera de akademiska karriärvägarna, sa Kerstin Tham, rektor och en av paneldeltagarna.

Torsdagseftermiddagens arrangemang i Orkanen hade anordnats av lärosätets jämställhetsstrateg Cristina Liljeroth som en del av årets universitets- och jubileumsfirande.
På agendan stod inledningsvis teaterföreställningen ”Skandal” och en påföljande dialog mellan en panel och publik. I panelen, utöver Kerstin Tham, återfanns: Ann-Marie Öberg, biträdande universitetsdirektör, Susanna Hedenborg, vicedekan (Lärande och samhälle) samt dekanerna Gunilla Klingberg (Odontologiska fakulteten), Anders Kottorp (Hälsa och samhälle) och Andreas Jacobsson (Teknik och samhälle).

Under samtalet – som leddes av föreställningens skådespelarna Tess Paulsen och Åsa Karlin – diskuterades såväl övergripande strukturella problem som olika vardagliga och konkreta saker som påverkar jämställdheten på arbetsplatsen.
Bland annat berättade Susanna Hedenborg om hur ansvariga på en av hennes tidigare arbetsplatser såg till att lägga samtliga seminarier mitt på dagen för att underlätta för doktorander med förskolebarn. Medan en manlig kollega i publiken berättade att det finns självreflekterande tester på nätet när det gäller jämställdhet.      
– När jag genomförde en sådan test så blev jag i det närmaste kränkt av mig själv, sa han, till synes, med en stor portion humor och självinsikt om sin egen brist på frihet från fördomar när det gäller synen på män och kvinnor.

Dekan Gunilla Klingberg poängterade även i detta sammanhang vikten av – att räkna. Detta när det gäller exempelvis fördelning av akademiska uppdrag eller vem som ges möjlighet att ta ordet på möten.
– En man, en kvinna, det är mantrat vi behöver komma ihåg i alla sammanhang, förklarade hon.
Ann-Marie Öberg – som i ytterligare en tid även är ekonomichef – förklarade också att universitetets ekonomiavdelning nu tittar på fördelningen av forskningsmedel mellan kvinnor och män.
 
Ett annat ämne som diskuterades är den ”osynliga makt” som uppgavs finns i relationen mellan kvinnor och män. I detta sammanhang lyfte dekan Anders Kottorp exempelvis att både män och kvinnor i samband med olika akademiska utvärderingar eller bedömningar ofta värderar kvinnors kompetens lägre än männens.
Ytterligare en aspekt som togs upp var – privilegier.
– Alla människor är sig själva närmast och ingen lämnar frivilligt ifrån sig de fördelar som de har tillkämpat sig under lång tid. Universitetet måste därför fatta beslut om att ändra vissa förutsättningar eller den ordning som leder fram till dessa privilegier, sa en kvinnlig medarbetare i publiken.  

Ett genomgående tema, som återkommande poängterades av flera av paneldeltagarna under samtalet, var också att arbetet med jämställdhetsintegrering på universitetet är ett regeringsuppdrag.
Allt är inte heller – ”På jämställdhetsfronten intet nytt”:
– När vi i ledningen för något år sedan var på besök i Bryssel så möttes vi ständigt av män i mörka kostymen. Då representerades Malmö högskola, som vi hette då, av tre kvinnor: Kerstin Tham, rektor och vicerektorerna Charlotte Ahlgren Moritz och Cecilia Christersson. Det var häftigt, förklarade Andreas Jacobsson under samtalet.

Fotnot: Besatta Teaterns föreställning "Skandal" är en humoristisk musikalisk berättelse om hinder och motstånd som kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin mött under sitt arbete inom akademin. 

Text: pm eriksson