Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Jag hoppas att vi kommer få bifall för i alla fall tre nya program”

2018-02-15

NYTT UPPDRAG. Sedan årsskiftet är Bengt J. Nilsson prodekan vid Fakulteten för teknik och samhälle. Förutom att vara dekans ställföreträdande är han ansvarig för utbildnings-, kvalitets- och internationaliseringsfrågor. Bengt Nilsson kommer också att vara ordförande i fakultetens utbildningsnämnd.

Bengt NilssonDu är ansvarig för utbildningsfrågor, vad innebär det?

– Jag har alltid haft ett stort intresse för grundutbildning och de frågor som hör detta till och sökte prodekanuppdraget just för att få möjlighet att leda utvecklingen av Teknik och samhälles utbildningsutbud, med de förändringskrav som kommer av att vi blivit universitet. Vi har många nyanställda lärare som inte har svenska som modersmål och för att klara utbildningsuppdraget behöver vi öka flexibiliteten i språkvalet för våra kurser. Vi behöver kunna byta kursspråk från svenska till engelska och tvärtom med relativt kort varsel. Detaljer kan tyckas men det är viktiga frågor.

Du har varit prodekan en månad nu, vad har du fått sätta igång med?

– Arbetet som prodekan har inneburit en rivstart för mig med att ta fram flera nya tvååriga masterprogram för de extrapengar universitetet fick ur budgetpropositionen i höstas. Idéskisserna ska vara färdiga i slutet av februari och i början av mars får vi reda på vilka program vi ska gå vidare med. Teknik och samhälles möjligheter att lägga digitaliseringsperspektiv på olika tillämpningsområden gör att vi ligger rätt i tiden och jag hoppas att vi kommer få bifall för iallafall tre nya program.

Forskar om handelsresandeproblemet

Förutom det nya uppdraget är Bengt Nilsson professor i datalogi med forskning i algoritmteori, speciellt avseende geometriska och kombinatoriska beräkningsproblem med koppling till "handelsresandeproblemet". Hans forskningsintressen inkluderar också optimering av sökning och rekommendationer i e-handel. Vad handelsresandeproblemet är? Se Bengt Nilssons akademiska kvart här, den har några år på nacken men är fortfarande aktuell.

Text: Johanna Svensson