Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hon vill få oss att arbeta utomhus

2018-12-17

Läsa, ha möten, ringa, samtala. Det är arbetsuppgifter man kan göra utomhus. Men vilka fler kontorsuppgifter kan man flytta ut? Och vad innebär det för vår hälsa och förmåga att fungera? Det utforskar Charlotte Petersson i forskningsprojektet Stick ut Malmö i samarbete med Malmö stad. Den 4 december anordnades ett symposium inom ramen för universitetsfirandet.

Västra-hamnenCharlotte Petersson är licentiand i urbana studier vid Malmö universitet, med inriktning på ledarskap, organisation och arbetsvetenskap. Idén om att utforska vad man kan arbeta med utomhus har funnits med henne länge, flera år.

– Jag var på ett internat där vi promenerade och samtalade. Det var så tydligt att någonting hände med hur vi kommunicerade med varandra. Dynamiska och positiva diskussioner pågick mellan kollegor som vanligtvis inte funkade så bra ihop. Så uppstod mitt intresse för arbete utomhus, säger Charlotte Petersson.

Hon läste på om forskningen på området, skrev projektansökningar och sökte medel. Det gick trögt, hon fick flera avslag. Men efterhand fick Charlotte Petersson allt fler kontakter och viktiga personer med sig, som stöttade hennes tankar och entusiasm. Slutligen fick Charlotte Petersson medel av Europeiska Socialfonden för forskningsprojektet Stick ut Malmö.

Undersöker former och normer för arbete

– Vi undersöker olika former av arbete och normer. Vi försöker fånga vilka arbetsuppgifter man kan utföra utomhus, hur vi ser på arbete och vad som är ok och inte, säger hon. 

Stick ut Malmö – för ett mer innovativt och hållbart arbetsliv, som projektet heter, är ett samarbete med Malmö stad. Projektet bygger på aktionsforskning, människor i arbetslivet får utveckla idéer och planer, om vad som är möjligt och aktivt testa vad som fungerar. Drygt 50 personer deltar i projektet som avslutas i augusti nästa år.

– Vi har en interaktiv arbetsprocess och träffas med jämna mellanrum vid så kallade lärmoduler och har även byggt en app som deltagarna får använda som en logg, säger hon.

Stora problem med stressrelaterad ohälsa

Det finns stora problem med stressrelaterad ohälsa och med hög andel sjukskrivningar i arbetslivet, samtidigt som naturens positiva effekter på hälsa och välbefinnande är väldokumenterad. Exponeringen för naturelement är viktig för vår återhämtning, för att vi ska orka koncentrera oss. Variation är också viktig för vårt välbefinnande. Charlotte Petersson är övertygad om att vi behöver utmana vår syn på arbete för att få ett mer hållbart arbetsliv.

– Det behövs en del för att vi ska jobba utomhus. Det handlar om ledarskap, sådant som ligger i oss själva, sådant som sitter i andra, det handlar också om fysiska saker, säger Charlotte Petersson.

– Till stor del är det vår syn på arbete och våra normer i arbetslivet som styr hur vi arbetar. Vi måste peta på dessa, säger hon.

Den 4 december anordnade Charlotte Petersson ett symposium om Stick ut Malmö och kopplingen mellan arbete, stad och natur med stöd av Stiftelsen för främjande av Malmö universitet. Symposiet var en del av universitetsfirandet Universitet 2018.

Text: Charlotte Orban