Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdrag: att öka Malmö universitets deltagande i EU:s ramprogram

2018-10-17

FORSKARSTÖD. Rickard Eksten arbetar för Lärosäten Syd – i Bryssel.
Hans uppdrag är att hjälpa Malmö universitet och övriga lärosäten inom samarbetet att höja sin internationella profil samt öka sitt deltagande i EU:s ramprogram.
– Min uppgift är bland annat att hitta exponeringsytor för forskare samt att samla in kunskap om olika utlysningar så att forskarna kan skriva tydligare och mer relevanta ansökningar, säger han.

Rickard EkstenRickard Eksten, 38, installerade sig nyligen på sitt kontor – som är det första svenska rena lärosäteskontoret i EU:s huvudstad. Kontoret är samlokaliserat med Skåne European Office, för att stärka den totala regionala representationen på EU-nivå. Han är dock inte någon ”rookie”, vare sig i sin roll eller i den belgiska huvudstaden. Tvärtom. Han har verkat i Bryssel sedan 2006 och tidigare arbetat med motsvarande frågor för universiteten i Skottland.  
– Jag kommer ursprungligen från Helsingborg, så det känns jätteroligt att nu få arbeta för lärosätena i Skåne, Halland och Blekinge.
För mig känns det här jobbet som ett halvt steg hem, säger han.   

Under dessa dryga tio år har Rickard hunnit skaffa sig såväl många värdefulla kontakter som kunskap om arbetssätten inom och kring EU-maskineriet i Bryssel.
Du kan ta reda på mycket om EU genom att läsa på nätet, men när du är på plats kan du få ta del av mycket mer informell information. Det kan exempelvis vara tankarna bakom olika utlysningar eller projekt och vad som är på gång i framtiden.
– Dessutom har du större möjlighet att få in dina egna forskare i de olika expertgrupper som tillsätts inom EU, säger Rickard.

Han förklarar att den lokala närvaron samtidigt gör det betydligt enklare att skapa kontakter och samarbeten med relevanta nätverk – både inom och utanför universitetsvärlden. I dagsläget finns det ett 40-tal lärosäteskontor i Bryssel som tillsammans representerar runt 100 universitet, varav majoriteten är europeiska, men även några amerikanska eller japanska är på plats.
Därutöver finns ett väldigt stort antal kontor som representerar olika industrisektorer, europeiska regioner samt civilsamhället.
– Konkurrensen är såklart väldigt tuff och inte sällan handlar det om breda forskningsutlysningar där du kan behöva samarbeta med olika partners som tillhör andra sektorer. Bryssel kännetecknas dock, trots konkurrensen, av en stor samarbetsvilja där man gärna delar med sig av information med sina nätverk.

Ett konkret initiativ i detta nätverksbyggande i EU:s huvudstad är att Rickard tillsammans med Lärosäten Syds rektorer och vicerektorer ska anordna ett lanseringsevent i Bryssel under kommande julmånad.
– Då får vi en möjlighet att lyfta vad vår satsning i Bryssel innebär och berätta vad våra lärosäten kan bidra med till europeiska samarbetsprojekt och utvecklingen av europeisk policy, fortsätter han.
Utöver detta egna arrangemang arbetar Rickard vidare i sin vardag som bland annat innebär att delta i seminarier, möten och olika nätverksträffar samt hålla en kontakt med handläggare inom kommissionen som har hand om EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.
Dessutom ser han i nuläget till att bevaka och träffa EU-parlamentarikers arbete eftersom de som bäst håller på att förhandla om innehållet i EU:s kommande stora forskningsprogram efter 2020 – Horisont Europa.
– Man kan säga att Bryssel är som Almedalsveckan, fast det pågår året runt. Nu är Lärosäten Syd på plats och kan arbeta proaktivt och visa vårt engagemang i olika frågor. Lärosäten har mycket kunskap att bidra med för att bidra till att lösa Europas utmaningar, säger Rickard. 

Text: PM Eriksson