Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsmedel från Region Skåne till Odontologiska fakulteten

2018-04-20

FORSKNING. I år har sju forskare vid Odontologiska fakulteten har i samverkansprojekt med bl.a.  Folktandvården Skåne, Lunds universitet, Oral Care, privat tandvård och Region Skåne tilldelats forskningsmedel från OFRS, Odontologisk Forskning i Region Skåne. Drygt fem miljoner delades ut till samverkansprojekt med fakulteten som huvudman. Region Skåne ställer medel till förfogande för odontologisk forskning, och OFRS är en plattform för odontologisk forskningssamverkan.

Varje år delar OFRS ut anslag till klinisk och patientnära forskning som är avsedd att höja tandvården i Skåne. Forskningsprojekten inkluderar samverkan mellan folktandvården, privattandvården, lärosäte och sjukvård. I mars 2018 tilldelade OFRS forskningsanslag till projektansvariga vid Odontologiska fakulteten: Dan Ericson, Björn Klinge, Thomas List, Gunnel Svensäter, Bengt Götrick, Liselotte Paulsson Björnsson och Jonas Becktor.

– När OFRS ger forskningsmedel till våra forskare i samverkan är det ännu en bekräftelse på att den verksamhet vi bedriver är relevant och håller högsta kvalitet, säger Per Alstergren, prodekan vid Odontologiska fakulteten och ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Projekten leds av forskare vid sju olika avdelningar och det visar ytterligare att vår forskning är bred, flervetenskaplig och med vetenskaplig tyngd i respektive projekt. Vår forskning omfattar samtliga fokusområden som OFRS prioriterar.

OFRS prioriterar projekt som faller inom följande fokusområden:

  • Koppling oral hälsa – allmän hälsa
  • Epidemiologi
  • Äldretandvård
  • Hälsofrämjande och förebyggande tandvård
  • Odontologisk hälsoekonomi

– Detta är ett strålande exempel på bred forskningssamverkan i Skåne med ambitionen att förbättra tandhälsan genom relevant klinisk forskning, säger Dan Ericson, samverkanskoordinator och avdelningsföreståndare vid avdelningen för Cariologi. Forskningen bygger på starka initiativ och aktivitet från alla samverkansorganisationer.

Projektansvariga vid Odontologiska fakulteten som tilldelats anslag från Odontologisk Forskning i Region Skåne:

Björn KlingeMalmö familjestudies tandvårdsdel.

Thomas ListBorn into pain? Spread of pain in the body and across generations.

Dan Ericson Prevention och behandling av initial rotkaries hos äldre i Skåne.

Gunnel SvensäterNya biomarkörer till tandvården.

Bengt GötrickEffekten av antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi. En multicenter placebokontrollerad randomiserad klinisk studie.

Liselotte Paulsson BjörnssonTandregleringsbehandling av ungdomar med trångställning och displacerade tänder. Från ett kliniskt, patientens och samhällets perspektiv.

Jonas Becktor – Blödningsbenägenhet vid oralkirurgiska ingrepp hos patienter som medicinerar med antikoagulantia.

Bengt GötrickEffekten av lokalbehandling med klobetasol vid symptomgivande oral lichen planus. En multicenter placebokontrollerad randomiserad klinisk studie.