Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Forskning och samverkan ska bli en naturlig del av lärares vardag"

2018-08-21

Margareta Serder och Tobias Olsson är nya som vicedekan respektive prodekan på Fakulteten för lärande och samhälle. Tillsammans vill de verka för mer forskning och ökat samarbete med skolsamhället.

Universitetslektor Margareta Serder har ansvar för samverkansfrågor, vissa kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.  Professor Tobias Olsson har ansvar för forskning- och forskarutbildningsfrågor.

Margareta Serder har under senaste åren arbetat som vetenskaplig ledare på FoU Skola i Kommunförbundet. Det har gett henne ett stort nätverk i de skånska kommunernas skolsamhälle. Tidigare har hon undervisat och forskat på dåvarande Malmö högskola, där hon även skrev sin avhandling Möten med PISA.

Serder_liten- Samverkansfrågorna är av avgörande betydelse för att skola och lärarutbildning tillsammans ska utvecklas, säger Margareta Serder. Vi måste på allvar förstå vad som sker i skolan och skolan måste förstå lärosätets potentialer. På detta sätt kan vi gemensamt ta oss an nödvändiga utvecklings- och forskningsfrågor.

Tobias Olsson kommer från Lunds universitet där mycket att hans forskning kretsat kring internetbaserade medier i människors vardag.

- Jag sökte det nya uppdraget för att Malmö universitet är intressant, säger Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Här finns ambitioner men också nya resurser att sätta forskningen på agendan.

På senare tid arbetar Olsson i ett Fortefinansierat projekt kring hur äldre klarar vår genomdigitaliserade tillvaro. Förra hösten medverkade han i en debattartikel i DN med rubriken: Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället.

olsson_liten- Lärande och utbildning i förhållande till digitalisering är intressant, säger Tobias Olsson. Skola och utbildning är viktiga verksamheter och ska skola och lärarutbildning vara bra måste vi också bedriva bra forskning på området. Jag vill hjälpa till att stötta och utveckla forskningen på LS.

- Arbetet som vicedekan och prodekan är på halvtid och vi har samtidigt båda kvar en fot i forskning och undervisning. Detta är viktigt för att utveckla våra uppdrag som vicedekan och prodekan, säger Margareta Serder. 

Vad vill ni uppnå med forskningen och samverkan på LS framöver?

- Forskning ska vara en naturlig del av lärarnas vardag på LS och bli en ännu tydligare del av verksamheten, säger Tobias Olsson. Om fem år vill jag att en större del av fakultetens omsättning ska bestå av externa forskningsmedel.

- Vi ska ha uppnått en fördjupad samverkan med skolsamhället som både de och vi upplever som utvecklande, säger Margareta Serder. Vi måste hitta frågor som berör och som vi tillsammans fördjupar oss i. Jag vill också att fler lärare och rektorer har hittat vägen in i magister- och masterutbildningar på Malmö universitet så att de kan vara med och utveckla skolan under sin lärar- och rektorsgärning.

Text: Helena Smitt