Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildning i historia håller hög kvalitet

2018-05-23

FORSKNING: Licentiat- och doktorsexamen i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Alltså klart godkänt för första utvärderade forskarutbildningen vid nybildade Malmö universitet. 

Anders Linde Laursen_05- Väldigt glädjande att UKÄ:s bedömare på punkt för punkt menar att licentiat- och doktorsutbildningen i historia och historiedidaktik håller hög kvalitet, säger dekan Anders Linde-Laursen, Fakulteten för lärande och samhälle. Läser man omdömet framkommer tydligt att forskningsmiljön har de intellektuella och ekonomiska resurser som en god forskarutbildning kräver.

Totalt 13 utvärderade

Totalt utvärderade UKÄ 13 forskarutbildningar i historia vid 13 lärosäten i Sverige. Åtta fick omdömet hög kvalitet medan fem visade bristande kvalitet.

Läser man UKÄ:s utlåtanden gällande forskarutbildningen i historia och historiedidaktik delas  mycket ros ut åt Malmö universitet.
” Den lokala symbiosen mellan historiker och historiedidaktiker etablerar en utmärkt plattform för en god forskarutbildning.” ” Handledarna har god vetenskaplig och pedagogisk kompetens” …”Utformning, genomförande och resultat bedöms vara tillfredställande.” ”Doktoranden har efter genomgången utbildning en tillfredställande bred kunskap om sin vetenskap, tillräckligt djupa insikter hur historievetenskaplig forskning bedrivs och är välorienterad om historia som kunskapsform.”

Även prefekt Thomas Småberg vid institutionen SKI, Samhälle, kultur och identitet, där historieämnet huserar, är mycket nöjd.
- Ett stort tack till våra forskare och lärare som sett till att arbeta fram en så innehållsrik, intressant och högkvalitativ forskarutbildning. Viktigt att det i omdömet även lyfts fram att doktoranderna får tillfälle att uppträda på nationella och internationella arenor och i växelverkan med det omgivande samhället.
- Visst finns det utvecklingsområden, tex en viss könsmässig obalans bland doktoranderna, som vi självfallet ska rätta till. Sedan gäller det att aldrig så sig till ro utan att fortsätta att utveckla och förbättra forskningsmiljön historia och historiedidaktik.

Text: Helena Smitt