Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Färre söker högre utbildning

2018-04-19

UTBILDNING. Trenden med minskat söktryck till höstens utbildningar fortsätter 2018 – på Malmö universitet men också nationellt. Antalet anmälningar minskar med närmare 8 procent för Malmö universitet och på riksnivå minskar antalet sökande med 2 procent.

Det är fjärde året i rad som en minskning till höstansökningarna kan konstateras på Malmö universitet.

— Orsakerna till nedgången beror troligen på den pågående högkonjukturen där ungdomar väljer att arbeta i stället för att studera och att ungdomskullarna minskar, säger Carl-Henrik Bonde, chefscontroller på Malmö universitet.

Men hur kommer det sig att Malmö universitet backar betydligt mer än riksgenomsnittet 2018?
— Det är något vi tar på största allvar och måste analysera på djupet, vilket är en lång process, fortsätter Bonde. Det finns inga omedelbara förklaringar.

Orkanen_IOIO-Lab_3554 (1)

Totalt antal sökande till Malmö universitet hösten 2018 är närmare 71 800. Men det är antalet individer som valt Malmö universitet som prio ett, som är intressant. År 2018 ligger den siffran på 14 842, jämfört med 16 234 år 2017.

Antalet anmälningar, Prio 1-ansökningar och antalet individer som vill läsa på Malmö universitet minskar alltså med ca 8 procent. Denna nedåtgående trend råder sedan 2015. Att Malmö högskola blivit Malmö universitet spelar alltså ingen roll när sökande väljer högre utbildning.

En förklaring till minskningen är att anmälningsalternativen minskat. Receptarieprogrammet, och socialpsykiatriprogrammet finns inte längre med som ansökningsalternativ.

— Detta är ändå bara en delförklaring och påverkar prio 1 ansökningarna enbart med 2 procent, fortsätter Bonde.

De mest eftertraktade programmen

Socionomprogrammet och Förskollärarprogrammet fortsätter att vara de mest eftersökta programmen på Malmö universitet. Utbildningarna som ligger i topp är i stort sett oförändrade.
1. Socionomprogrammet
2. Förskollärarprogrammet
3. Sjuksköterskeprogrammet
4. Kriminologprogrammet
5. Tandläkarutbildning
6. Studie- och yrkesvägledarutbildning
7. Fastighetsförmedling
8. Communication for Developpment
9. Grafisk design
10. Specialpedagog, halvfart

De mest sökta kurserna

Läget är också relativt stabilt när det gäller de mest sökta kurserna. Grafisk design och medier toppar listan. Söktrycket till kurser i svenska har ökat sedan 2016 vilket är en spegling av förändringar i samhället.
1. Grafisk design och medier
2. Introduktionsutbildning – behörighetsgivande utbildning i svenska
3. Handledarutbildning
4. Projektledning I
5. Ledarskap och organisation Grundkurs
6. Introduktionsutbildning – behörighetsgivande utbildning i svenska

Bland de tio minst sökta utbildningarna återfinns framförallt magister- och masterutbildningar. Men där finns även Ämneslärarutbildning för åk 7-9 där förstaämnena är Religion, Historia och Svenska.

Text: Helena Smitt