Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”En brygga mellan internationell genusforskning och svensk historieforskning”

2018-08-20

MEDARBETARE. Vänner och kollegor har skrivit en vänbok till Monika Edgren, professor i genusvetenskap vid Globala politiska studier, som nu går i pension – men hennes forskargärning fortsätter.

Monika Edgren med vänboken Plats för maktMonika Edgrens forskning har bildat en brygga mellan internationell genusforskning och svensk historieforskning. Hon disputerade 1994 vid Historiska institutionen vid Lunds universitet med en avhandling om könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet. Efter avhandlingen intresserade hon sig för hur genus och nationalism samverkar i historiska sammanhang.

Analyserar texter om våldtäkt

I Monika Edgrens senaste stora forskningsprojekt Våldtäkt i Sverige 1990-2013 står berättandet i fokus. Tillsammans med straffrättsforskaren Ulrika Andersson, genusvetaren Lena Karlsson och etnologen Gabriella Nilsson analyserar hon juridiska förarbeten och rättsfall, nyhetstexter och texter i sociala medier. Även om Monika Edgren går i pension kommer hennes forskargärning att fortsätta:

– Mitt forskningsprojekt fortsätter, vi är inne i en publiceringsfas. Sedan har jag nya forskningsplaner, men kommer att göra andra trevliga saker också!

Vänbok om makt

Sexton av Monika Edgrens vänner och kollegor har skrivit en vänbok med titeln Plats för makt. Redaktörer är Ulrika Holgersson och Helena Tolvhed, som båda hade Monika Edgren som handledare när de var doktorander. Förutom en genomgång av Monika Edgrens forskargärning och ett kritiskt vänskapligt porträtt, innehåller boken sexton essäer som anknyter till Monika Edgrens forskning. ”Det handlar, som alltid i Monikas forskning, om makt, i alla dess former: maktspel mellan historiens människor och samhällets institutioner och normer, men också den makt som forskaren har över de historiska subjekten.” Från Malmö universitet medverkar Ann-Charlotte Ek, Mats Greiff, Carolina Jonsson Malm, Kristin Järvstad, Kutte Jönsson, Susan Lindholm och Victor Lundberg.

Text: Johanna Svensson