Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Efter stängning: Rektor tackar studenter och medarbetare

2018-01-11

MEDARBETARE. Stängda byggnader, inställda tentamenstillfällen och omfattande extraarbete för medarbetare.
Det insända hotmejlet gav universitet en oönskad start.
– Efter omständigheterna har allt fungerat bra.
– Jag vill därför tacka alla studenter och medarbetare för uppvisat tålamod, förståelse och insatser i samband med denna beklagliga situation, säger Kerstin Tham, rektor vid universitetet.   

Kerstin ThamBakgrunden är vid det här laget väl känd av de flesta medarbetare vid lärosätet. Malmö universitets lokaler var stängda under måndagen, 8 januari, efter att ett hot inkommit till myndigheten via mail under mellandagarna.
Det bidrog till att hundratals studenters tentamen behövde ombokas till senare dagar under veckan samtidigt som andra undervisningstillfällen fick flyttas till andra lokaler eller framåt i tiden. Dessutom tvingades övriga studenter och medarbetare arbeta hemifrån under denna dag.   
– Det var inget enkelt beslut att fatta, men då varken vår egen analys eller polisens förundersökning kunde fastställa trovärdigheten i hotet och utesluta eventuella följder bestämde jag mig för att ta det säkra före det osäkra och stänga universitetet under den dag som pekats ut som attentatstillfälle i mejlet.
– För mig som myndighetschef kommer studenternas och medarbetarnas säkerhet alltid i första hand, säger Kerstin Tham.

Kerstin Tham är väl införstådd i att beslutet att stänga arbetsplatsen bidrog till en hel del komplikationer och extraarbete för studenter och medarbetare, såväl under aktuell vecka som i nära framtid. Många kollegor fick även avbryta sin ledighet under jul- och nyårshelgen för att inta sina olika roller i krisledningsgruppen.
– Det är naturligtvis beklagligt samtidigt som det, efter omständigheterna, var nödvändigt.
– Jag vill nu rikta ett stort tack till studenter och medarbetare för deras förståelse för de konsekvenser som stängningen av våra lokaler medförde.
– Inte minst vill jag berömma krisledningsgruppen för deras goda arbetsinsats. Säkerhetsansvarige Leif Wulff gjorde ett fantastiskt arbete i denna pressade situation.

Tham lyfter, i detta sammanhang, även fram lärosätets båda kårordföranden: Pontus Källström och Annika Nilsson.
–  Annikas och Pontus insatser i krisledningsgruppen och mötena med medierna är ovärderliga. De bidrog till att vi, i möjligaste mån, kunde svara upp mot studenternas behov. Denna situation, bland många andra, visar verkligen hur viktigt det är att studenterna deltar i vårt övergripande planeringsarbete, avslutar Kerstin Tham.  

Text: PM Eriksson