Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitalisering ska stärka kvaliteten i forskning och utbildning

2018-04-26

Att kartlägga lärosätets och medarbetarnas behov och drivkrafter när det gäller digitala arbetsprocesser. Det är en av uppgifterna för Andreas Jacobsson inom ramen för hans nya digitaliseringsuppdrag. Målet är att se hur digitaliseringen kan höja kvaliteten i verksamheten vid Malmö universitet. 

Andreas Jacobsson

– Jag tycker att vi är långt framme på hela universitetet när det gäller vårt digitaliserade arbetssätt. Vi jobbar aktivt med Outlook för att styra möten och mötestider och med Box för att styra agendor och underlag. Och vi är duktiga på att kommunicera digitalt, både i sociala medier och i andra typer av kanaler, säger Andreas Jacobsson, dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Han är datavetare i grunden och har hållit på med datorer så länge han kan minnas. Ord som ”mobilberoende” finns inte i hans vokabulär. Digitala lösningar är en viktig del av hans livsstil.

Tar fram en målbild

Vid årsskiftet utsågs han av rektor Kerstin Tham till ansvarig för strategiska frågor som rör digitalisering vid Malmö universitet. Uppdraget sträcker sig i ett första skede till och med år 2020. Med utgångspunkt i lärosätets övergripande visions- och strategidokument "Strategi 2022", som gäller sedan årsskiftet, ska han tillsammans med forskningskoordinator Elisabet Thorén ta fram en målbild för digitalisering av lärosätets verksamheter.

I strategidokumentet heter det bland annat att Malmö universitet ska ligga i framkant när det gäller informations- och kommunikationsteknologi i utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

– Digitalisering är en möjlighet för oss att bedriva vår verksamhet med högre kvalitet och resurseffektivitet, säger Andreas Jacobsson.

Fångar upp idéer

Just nu håller de på att skaffa sig en lägesbild genom att träffa fakultetsledningar, ledningspersoner, studeranderepresentanter men även externa verksamheter med ett intresse för lärosätet.

– Det är viktigt att fånga upp så många idéer som möjligt om hur vi ska arbeta med digitalisering. Vårt lärosäte har en tradition av att delta i samhället och då är det viktigt att träffa personer utanför vår egen verksamhet.

Stimulera medarbetare

Under våren ska en första rapport presenteras om det långsiktiga arbetet med att ta fram en målbild för hur lärosätet ska arbeta med digitalisering. Det finns även planer på att göra en kartläggning av hur behoven ser ut vid olika fakulteter. Redan nu har Andreas Jacobsson noterat att även om universitetet har kommit långt så finns det mycket kvar att göra.

– Det blir nog en viktig slutsats i den kommande rapporten, att det är viktigt att vi som lärosäte stimulerar medarbetare som kanske inte är så IT-vana att våga prova sig fram.

Text: Petra Olsson