Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dialog för att utveckla stödverksamhet

2018-02-16

VERKSAMHETSSTÖD. Arbetsfördelning mellan administration och lärare, lokalbokning och tjänsteplanering. Det var några områden som lyftes när universitetsdirektör Susanne Wallmark bjöd in lärare och forskare till samtal om verksamhetsstödet.
– Dessa möten är väldigt värdefulla för oss i den administrativa ledningen. Det är genom dialog som vi tillsammans kan utveckla verksamheten, säger Susanne Wallmark.

De aktuella lunchsamtalen anordnades vid tre tillfällen i höstas i Klerken (Odontologiska fakulteten), Gäddan och Orkanen och ett 30-tal forskare och lärare hade lystrat till inbjudningarna. Universitetsdirektör Susanne Wallmark och de administrativa kanslicheferna var värdar för träffarna som hade rubriken: ”Inför universitetsstatus – vilka stödbehov har er verksamhet”. På mötena var ordet fritt och de närvarande hade möjlighet att framföra sina synpunkter eller funderingar om lärosätets verksamhetsstöd. 
– På dessa möten får jag, som annars mest träffar andra chefer inom administrationen och akademin, höra direkt från lärare och forskare om deras behov och hur de ser på verksamhetsstödet, fortsätter Susanne Wallmark.
Lärarnas och forskarnas frågor och påpekanden sammanställdes sedan efter mötena och diskuterades därefter i bland annat den administrativa ledningsgruppen.

En del av lunchsamtalen kom att handla om olika former av stöd till forskare. Bland annat menade några av de närvarande att det är oklart vilket typ av hjälp som finns när det gäller ansökningar om externa forskningsbidrag, publiceringsstöd och översättningshjälp till forskargruppernas hemsidor. Medan andra poängterade att de önskar mer administrativt stöd när det gäller exempelvis ekonomiska frågor och i samband med anordnande av uppdragsutbildning. Dessutom uttrycktes det att verksamhetsstödet fungerade bättre när det fanns på plats på respektive fakultet:
Flera av deltagarna förklarade även att de upplever att de i dag får ta hand om fler administrativa alternativt okvalificerade arbetsuppgifter jämfört med tidigare. 

Ytterligare aspekter som diskuterades var bland annat lokaler, lokalbokning och schemaläggning samt stöd till studenter med särskilda behov, tentamenshantering och tjänsteplanering.
– Det är såväl stora strukturella arbetsflöden som detaljer som lyfts under dessa samtal. Diskussionerna är konstruktiva och alla som kommer verkar vilja bidra till att förbättra vår verksamhet.
– Det känns samtidigt tryggt att det mesta som kommer fram, vågar jag nog säga, har även identifierats och arbetas med inom de många processer och förbättringsprojekt som nu pågår på universitetet, avslutar Susanne Wallmark.   

Fotnot: De lärare och forskare som deltog vid samtalen har fått återkoppling i form av en sammanställning (se högerspalt) av deras frågor och funderingar och tillhörande svar.

Text: PM Eriksson