Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det nya etikrådet ska jobba förebyggande

2018-01-25

För att främja god sed i forskning har Rådet för forskningsetik vid Malmö universitet inrättats för att bevaka, sprida information och kommunicera förändringar som avser forskningsetik och redlighet. Att ha forskningsetik högt upp på agendan är en angelägenhet för Malmö universitet.

Viktigt är att rådet ska arbeta förebyggande när det gäller forskningsetik. Den vetenskapliga redligheten ska upprätthållas.

– Det är inte direkt ett krav på oss, säger Peter Jönsson, forskningskoordinator vid Malmö universitet. Men bland annat forskningsetiska affärer i Sverige har gjort att det har blivit en skärpning av synen på forskningsetiska frågor nationellt sett. Forskningsfusk i alla dess former spiller över på all forsknings kredibilitet som ringar på vattnet.

En skärpning av den svenska synen på forskningsetik innebär att det blir en annan hantering av ärenden som gäller vetenskaplig oredlighet. Nyligen tittade dessutom forskningsråden i Sverige över sina utbetalningsrutiner i misstänkta fall av oredlighet.

Rådet för forskningsetik kan innebära en hjälp till att upprätthålla forskningens anseende genom att arbeta förebyggande.

Malmö universitet har ambition att lyfta etiska frågor inom forskning och arbeta både strategiskt och operativt. Ett exempel på arbetsområden är att även samordna konsultativt stöd i frågor beträffande etikprövning av forskningsansökningar.

Rådet för forskningsetik bygger på det tidigare etikrådet och medför bland annat att hanteringen av vetenskaplig oredlighet, och att ärenden som har med forskningsetik att göra läggs under etikrådet för forskning.

Det nya rådet inkluderar experter från alla fakulteter, det vill säga personer med erfarenhet av forskningsetiska frågor. Förfrågan är ute just nu där fakulteterna ska nominera personer till rådet senast den 28 februari. Dessutom kommer det ingå en extern expert.

Text: Johan Portland