Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det här händer i våra hus

2018-09-28

LOKALER. Mats Lyberg, chef för byggnadsavdelningen vid Malmö universitet, ger en sammanfattning av vad som är på gång just nu.

Kranen 2
Byggnation pågår för fullt inför starten av polisutbildningen. Projekteringen har gått långt och fiktiva miljöer (krog, restaurang, arrestcell etc.), skjutbanor, lärosalar och arbetsplatser har redan projekterats och uppbyggnad pågår för fullt. Tidplanen är positiv och inflyttning den 1 juli 2019 ser ut att hålla. Undervisningen är fram till juli 2019 förlagd till andra byggnader på campus. 

Orkanen
Plan ett i E-huset är föremål för en utredning som tittar på KS och LS kommande behov. Ventilationssystemet har byggts om under sommaren-hösten och är nu färdigt och i full drift. Belysningen i biblioteket har bytts ut till LED-belysning. Lamporna har varit dåliga en tid och nu är nya på plats. En positiv följdeffekt av bytet är den avsevärt mycket lägre energiförbrukningen.

Niagara
Omtag Niagara pågår för fullt. Väggar och ny belysning håller på att sättas upp på delar av plan nio och tio. På plan 6B-C, plan 7B och 8C är byggprojekteringen i stort sett färdig och tidplan skall tas fram för genomförandet. 

Studentytorna håller på att förändras. Förändringen sker löpande på våning 2-3-4 inklusive ny studentdesk på plan 2. Arbetet beräknas vara färdigt i mars 2019.

Gällande studentytor plan 5-6 pågår arbete med en projektgrupp som skall ta fram förslag på mötesytor student-lärare-forskare etc.

Byggnadsavdelningen flyttar från Niagara plan 11 till Nereus 2 plan sju. Och där kommer även lärande personal från polisutbildningen att sitta tills Kranen är färdig nästa sommar.

Byggnadsavdelningens ytor som lämnas kommer inledningsvis att fungera som evakueringsytor för personal som berörs vid ombyggnationerna.

Nereus 1
Utredning av arbetsplatser/miljöer på plan 2 (Studentcentrum) pågår. Färdigt förslag kommer inom kort.

Gäddan 8
De två hörsalarna som har tillgänglighetsanpassats kommer att öppnas nu under hösten.

Klerken 4 (OD)
Installationen av cirka 30 tandläkarstolar (unitar) är färdig. I samband med det har en hel del ytskiktsrenoveringar ägt rum. Dessutom har en del utrymmen försetts med nya kontorsmöbler.  

AS 9 (Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25)
Det pågår inga större förändringar gällande ombyggnationer för närvarande.

Forskaren
Inga större förändringar pågår för tillfället.

 

Källa: Mats Lyberg, chef byggnadsavdelningen