Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De vill inspirera andra verksamheter till ett bättre miljöarbete

2018-11-23

När en grupp forskare nyligen gick ut i en gemensam debattartikel på DN Debatt och skrev att svenska lärosäten måste gå i bräschen för hållbarhet och halvera sina egna utsläpp inom fem års gav det upphov till en diskussion på intranätet Yammer om Malmö universitets eget miljöarbete. Innovationshubben Storm deltog i diskussionen och gav exempel på hur deras hållbarhetstänk präglar verksamheten.

Helena Ondrus och Patrik Berander på Storm delar gärna med sig av hur de tänker kring praktiskt miljöarbete i hopp om att inspirera andra verksamheter vid Malmö universitet.

– På Storm har vi pratat aktivt om hållbarhetsfrågor sedan starten, säger Patrik Berander. Det är nog den mest levande diskussionen vi har och ett förändringsarbete som ständigt syftar till att göra oss bättre.

Bild på Helena Ondrus
Helena Ondrus

 
–  Vår förhoppning är att vår verksamhet kan vara en drivkraft i hållbarhetsfrågor och en inspiration för andra verksamheter. De som är intresserade och vill arbeta mer med hållbarhetsfrågor är såklart välkomna att höra av sig till oss, säger Helena Ondrus.

Välj bort eller välj tåg

Resor i tjänsten utgör ofta en av de största utsläppsposterna för svenska lärosäten. En av de konkreta åtgärder som Storm implementerat för att minska verksamhetens miljöpåverkan är att undvika flygresor i tjänsten.

– Man kan alltid ifrågasätta det här med behovet av tjänsteresor, men vi har som regel att om vi behöver resa i tjänsten så väljer vi tåg, säger Patrik Berander.

Storm satsar på resfria och digitala möten genom videokonferenstjänsten Zoom, exempelvis genom att föreläsare och deltagare utifrån deltar via direktlänk. För studiebesök väljer de platser lokalt dit det går att ta sig med kollektivtrafik.

– Om vi får fler att streama sina event har vi som vill undvika resor större möjligheter att delta, säger Helena Ondrus.

Vegetariskt såklart

Mat är annat viktigt område där Storm applicerar sitt miljötänk. När de själva anordnar möten erbjuds vegetarisk mat som enda alternativ och de försöker välja andra hållbara alternativ för fika och dryck.

För att förebygga matsvinn brukar de efter evenemang antingen ställa ut en vagn med överbliven mat så att förbipasserande kan ta eller annonsera om att det finns mat till skänkes via appen Jodel.

– Men en sak som vi ska bli bättre på är att stödja andra som använder våra lokaler för evenemang att bli mer hållbara, säger Helena Ondrus.

Återbruk och lån av material

Storm har som regel att inte använda engångsartiklar såsom plastbestick eller papperstallrikar. Ett annat exempel är att de lånar utrustning och återanvänder material som andra verksamheter inte skall använda längre. Det som behöver köpas in brukar de försöka hitta second hand.

– Vi räddar ofta material från andra delar av universitetet. Till exempel så tog vi tillvara på papper och mobila väggar som byggdes för universitetsinvigningen, säger Helena Ondrus.

Pågående miljöarbete

Under hösten har studenter som i kursen Innovationsprojekt jobbar med lösningar för att förbättra universitets hållbarhet tillbringat mycket tid i deras lokaler. Storm har också erbjudit universitetsledningen att vara en part i att driva universitets hållbarhetsarbete framåt, både med hjälp av de hållbarhetsidéer som studenterna utvecklar samt Storms egna metoder och verktyg.

Under våren kommer Storm jobba fokuserat med att lyfta hållbarhetsfrågor och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett exempel är en hackathon som Storm ska anordna i vår tillsammans med Världsnaturfonden. Tillsammans med Fredrik Björk på Urbana studier kommer de också lansera en serie med dokumentärfilmsvisningar där filmer som behandlar olika hållbarhetsteman visas och diskuteras med forskare eller andra experter inom området. 

Bild på Patrik Berander
Patrik Berander

– Som universitet måste vi leva som vi lär. På Storm ser vi inte på något sätt det vi gör som en uppoffring eller något konstigt utan helt enkelt som det naturliga och en miljömässigt och ekonomiskt sund praktik. Jag tror exempelvis att de flesta tycker det är trevligare att äta med riktiga bestick och att kaffet smakar godare i en porslinskopp, ändå förbrukar vi stora mängder engångsartiklar i relation till våra måltider, vilket är väldigt märkligt, avslutar Patrik Berander.

Text: Daniel Harju