Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarundersökning i vår

2018-01-25

ARBETSMILJÖ. Upphandlingen är klar och i slutet av vårterminen ska vi göra en universitetsgemensam medarbetarundersökning.

Efter ett långt förarbete är det nu klart vem som blir universitetets leverantör av medarbetarundersökning. Medarbetarundersökningen kommer att genomföras i slutet av vårterminen och det blir företaget Springlife som har upphandlats som leverantörer. De levde upp till lärosätets högt ställda krav och förväntningar på en universitetsgemensam medarbetarundersökning – bland annat att frågorna i undersökningen som erbjuds ska vara vetenskapligt validerade och utgå från relevant forskning, att leverantören ska ha gedigen erfarenhet av att undersöka arbetsmiljön inom just högskolor och universitet, att det skulle vara möjligt att jämföra resultatet med andra högskolor och universitet, samt att den ska kunna möta de prioriterade undersökningsområdena ledarskap på alla nivåer, medarbetarskap och samspelet ledarskap och medarbetarskap, upplevd stress/ohälsosam arbetsbelastning, jämställdhet och lika villkor och kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier.

Varför ska det göras en medarbetarundersökning?

År 2013 gjordes en klimatmätning som användes i arbetet med Strategi2020. Annars har högskolan/universitet aldrig gjort en gemensam undersökning. Medarbetarundersökningen ska vara ett underlag och en utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En ny medarbetarundersökning kommer att göras om två år och sedan är det meningen att de ska göras regelbundet.

Text: Johanna Svensson