Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dags för fyllnadsval till Universitetsstyrelsen

2018-03-15

This text in English

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Den 21 mars–2 april kan anställda vid Malmö universitet rösta in en lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen.

En av de tre lärarrepresentanterna i Universitetsstyrelsen, Magnus Nilsson, lämnar sitt uppdrag eftersom han har blivit prodekan på Kultur och samhälle. Under perioden 21 mars -2 april hålls därför fyllnadsval. Valet genomförs digitalt, och alla röstberättigade kommer att få sin valsedel via e-post. Mandatperioden blir från och med den 9 april 2018 till den 30 april 2020.

Vilka är röstberättigade?

Anställda vid Malmö universitet är röstberättigade, och som anställd räknas den som till minst 50 procent är anställd vid lärosätet. När det gäller val till universitets- eller fakultetsstyrelser krävs enligt arbetsordningen dessutom att man ska vara anställd tillsvidare eller för minst två år.

Varför ska jag rösta?

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för Malmö universitets verksamhet och är det högsta beslutande organet. Här fattas beslut om verksamhetens övergripande inriktning och universitetets organisation. Den består förutom ordföranden Metta Fjelkner, av rektor, externa representanter, lärarrepresentanter, fackliga representanter och studentrepresentanter. Som representanter för verksamheten är lärarrepresentanterna mycket viktiga.

Valberedningen föreslår nedan kandidater:

  • Helena Holmström Olsson, biträdande professor
  • Ewa Carin Ekberg, professor
  • Lena Andersson, adjunkt

Lär känna kandidaterna

Mer om universitetsstyrelsen

Text: Johanna Svensson