Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dags att anmäla bisyssla för 2019

2018-12-06

Alla medarbetare måste anmäla de bisysslor de avser att ha under nästa år senast den 31 december. Även du som inte har någon bisyssla måste anmäla detta.

Alla medarbetare vid Malmö universitet måste senast den 31 december anmäla de bisysslor de avser att ha under perioden 1 januari till 31 december 2019. Även du som inte avser ha någon bisyssla ska anmäla detta.

I år ska du också redovisa sådana externa uppdrag som du har fått på grund av din anställning vid universitetet, exempelvis styrelseledamot eller andra uppdrag, i bolag, stiftelser eller andra sammanslutningar.

Om det sedan sker någon förändring under året ska du lämna in en ny anmälan. 

Du gör din anmälan i Primula

Här kan du läsa mer om reglerna för bisysslor