Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bjuder in till samtal om Strategi 2022

2018-08-16

VERKSAMHETSUTVECKLING. Ord ska bli – verkstad.  
Nu bjuder rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur in medarbetarna på institutionerna till samtal om Strategi 2022.
– Vi vill bland annat höra kollegornas syn på hur vi med utgångspunkt i strategin ska fortsätta vårt gemensamma arbete med att utveckla Malmö universitet, säger Kerstin Tham.

Från årsskiftet är ”Strategi 2022” lärosätets övergripande styrdokument. Strategin arbetades fram under hela förra året av en arbetsgrupp – med kollegialt utsedda deltagare – under ledning av rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur. 
Som ett led i detta arbete bjöd Kerstin Tham och Per Hillbur förra våren in medarbetarna från samtliga institutioner, biblioteket och det gemensamma verksamhetsstödet till möten för att få ta del av deras inspel, synpunkter och förslag till det blivande dokumentet.   
– Träffarna med kollegorna på de olika institutionerna och övrig verksamhet var väldigt givande och viktiga för arbetsprocessen med den nya strategin.
– Under samtalen fick vi ta del av mängder av intressanta förslag och idéer och samtidigt pröva om arbetsgruppens tankar om universitetets framtid och den nya strategin överensstämde med kollegornas syn, säger Kerstin Tham.

Nu bjuder Kerstin Tham och Per Hillbur åter in medarbetarna på institutionerna till nya samtal och diskussioner om Strategi 2022 och styrdokumentets funktion vid kommande verksamhetsplanering inför nästa år.
– Vår tanke är att vi främst ska lyssna och svara på och diskutera utifrån kollegornas frågor och synpunkter. Vad är exempelvis viktigt för medarbetarna på de olika institutionerna? Känner de igen sig i skrivningarna i dokumentet? Hur går vi tillsammans vidare med arbetet med de olika utvecklingsområdena som vi lyfter i strategin?
Vilken ”förflyttning” ser medarbetarna att vi behöver göra för att uppnå våra mål som universitet?
– Samtidigt hoppas vi att dessa samtal ska inspirera medarbetarna till att delta i kommande verksamhetsplanering på institutionerna, säger Per Hillbur.       

De aktuella samtalen kommer att genomföras under senare delen av augusti och september. Först ut är institutionerna på Fakulteten för hälsa och samhälle – dessa genomförs på tisdagseftermiddag i nästa vecka. Därefter väntar Kultur och samhälle (28 augusti), Lärande och samhälle (28 och 31 augusti samt 26 september), Teknik och samhälle (30 augusti) samt Odontologiska fakulteten (5 september).    

Institutionsbesök om strategin – tider och lokaler 
Fakulteten för hälsa och samhälle                   
Kriminologi, 21 augusti, kl. 13-14, U106                                   
Socialt arbete, 21 augusti, kl. 14-15, U106                               
Vårdvetenskap, 21 augusti, kl. 15-16, U106
Biomedicinsk vetenskap, 21 augusti, kl. 16-17, U106           

Fakulteten för kultur och samhälle                                             
K3, 28 augusti, kl. 14-15, NI:A0506 
US, 28 augusti, kl. 15-16, NI:A0506 
GPS, 28 augusti, kl. 16-17, NI+A15:D32:A0506

Fakulteten för lärande och samhälle
 
BUS, 28 augusti, kl. 13-14, A 234 Orkanen
NMS, 31 augusti, kl. 9-10, F 211 Orkanen
SOL, 31 augusti, kl. 10-11, D 477 Orkanen     
KSM, 31 augusti, kl. 11-12, B 331 Orkanen
IDV, 26 september, kl. 9-10, E430 Orkanen
SKI – ingen uppgift.

Fakulteten för teknik och samhälle
DVMT, 30 augusti, kl. 8.00-9.00, A 0607 Niagara
MTM, 30 augusti, kl. 9.00-10.00, A 0607 Niagara

Odontologiska fakulteten       
5 september, kl. 9.30-11.30, F5 Klerken

Text: PM Eriksson