Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Att vi har hög kvalitet i forskarutbildningen påverkar allt vi gör”

2018-01-17

FORSKARUTBILDNING. I veckan togs beslut om ett gemensamt ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå. ”Den kollegiala granskningen av varje doktorands arbete är det absolut viktigaste för att få hög kvalitet.” säger Christian Stråhlman, forskningshandläggare.

Under 2017 har ett gemensamt ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå tagits fram. Bakgrunden är att forskningen växer och att utbildning på forskarnivå är en prioriterad satsning. Ramverket har fokus på kollegial granskning och att lära sig av varandras erfarenheter även mellan ämnen och fakulteter.

– Mycket i ramverket är sådant som vi gör idag men inte har formulerat på det här systematiska sättet tidigare. Vi har inte heller haft kopplingen mellan det som görs på fakulteten och det som görs på universitetsgemensam nivå, säger Christian Stråhlman, forskningshandläggare på Universitetskansliet och en av de som har arbetat med kvalitetsramverket.

Kollegial granskning viktigast

– Att vi har hög kvalitet i forskarutbildningen påverkar allt vi gör på universitetet. Det görs väldigt mycket bra och man kan lära av varandra. Ett exempel är handledarkollegierna, förr hade inte alla fakulteter det, men för att få kollegialt inflytande och styrning är det väldigt viktigt. 

I ramverket beskrivs ansvarsfördelningen – vad som görs utbildningsnära och vad som görs universitetsgemensamt.

– Fakulteterna är ju ganska olika och har stor frihet i att utföra sitt arbete, men man måste dokumentera vad man gör och vara beredd att sprida sina erfarenheter, tala om varför man gör som man gör. Det finns inte ett sätt som passar alla våra femton forskarutbildningsämnen. Det gör att det finns fler erfarenheter att plocka av.

Viktigt på den universitetsgemensamma nivån är att det behövs mer utbildning och fortbildning för handledare och att alla ämnen på forskarnivå ska utvärderas i en löpande femårscykel.

– Det är en uppdatering av den interna utvärdering som gjordes 2013-2015. Vi såg att det här var så bra, viktigt och värdefullt att det görs till en ordinarie del av arbetet med tillägget av extern representation. 

Arbetet med ramverket

Bo Petersson, rektorsråd, har haft i uppdrag att ta fram kvalitetsramverket och det har gjorts i forskarutbildningsutskottet. Förutom Bo Petersson och Christian Stråhlman, har Peter Jönsson, forskningskoordinator, deltagit i olika faser av arbetet. Förslaget har behandlats i en internremiss och forskningsberedningen och universitetets ledningsgrupp har lämnat synpunkter vid flera tillfällen på vägen. Även doktorandkåren har varit delaktig i arbetet.

Text: Johanna Svensson