Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Alumnkoordinatorerna ger stöd i relationsbyggandet

2018-03-01

ALUMNVERKSAMHET. Sedan årsskiftet är alumnverksamheten förstärkt, vilket ger större möjligheter till stöd i kontakter och relationsbyggande med före detta studenter. Bland annat erbjuds rådgivning i planering av aktiviteter och praktiskt stöd i genomförandet. Att utveckla och stärka relationerna med universitetets alumner är en del av Strategi 2022.

På Malmö universitet samordnas den centrala alumnverksamheten i Alumni & Vänner. Sedan årsskiftet är verksamheten förstärkts med alumnkoordinator Anna Bogeskär Brandt, som tidigare har jobbat i innovationsmiljön Storm och som projektkoordinator för studentsamarbeten. Förstärkningen innebär dels större möjligheter till praktiskt stöd i alumnkontakter och dels en möjlighet för lärosätet att arbeta mer strategiskt med frågorna. Alumnkoordinatorerna Anna Bogeskär Brandt och Magnus Lindqvist är placerade på Universitetskansliet, men jobbar integrerat med andra verksamheter som kurs- och programansvariga och Karriärservice.

Gemensam planering avgörande

Genom att utveckla och stärka relationerna med våra alumner tar vi vara på och uppmuntrar deras fortsatta engagemang i verksamheten. Detta stärker också våra utbildningar och studenternas möjligheter att knyta kontakter och etablera sig på framtida arbetsmarknad.

– Behoven varierar mellan olika program, och det är de som jobbar nära utbildningen som bäst känner till dem. Det kan handla om studiebesök på arbetsplatser, gästföreläsningar av en tidigare student, mentorskap eller möjlighet till exjobb hos någon som tidigare har gått samma program. Eller så ska man anordna ett arrangemang och vill bjuda in före detta studenter. Det är viktigt att involvera alla parter redan i planeringen, både lärare, studenter och alumner, berättar Anna.

Rådgivning och praktiskt stöd

Utöver rådgivning kan alumnverksamheten bland annat hjälpa till med informationsmaterial, utskick, uppföljning och kontaktuppgifter till alumner, beroende på vad som behövs. Det finns även nyhetsbrev för svenska och internationella  alumner som går ut ett par gånger per termin.

– Vi kan förstås inte vara engagerade i allt som händer, utan vi uppmuntrar att utbildningsprogrammen jobbar med sina egna alumner, men behöver man stöd och hjälp så finns vi och har erfarenhet av den här typen av samarbeten och evenemang, säger Anna.

Text: Janni Karlsson