Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Viktig information om övergången till nya Ladok

2017-02-15

UTBILDNING. Vid månadsskiftet mars-april ska Malmö högskola gå över till nya Ladok. I samband med övergången behöver systemet hållas stängt i 1,5 vecka. Varken studenter, lärare eller administratörer kommer att kunna lägga in eller ta ut uppgifter. Nya Ladok kommer att innebära att studenterna får sina resultat snabbare, och att vi får en säkrare och platsoberoende hantering.

I månadsskiftet mars-april byts nuvarande Ladok ut mot nya Ladok. Bytet innebär ett nytt webbaserat gränssnitt för studenter och personal och är ett steg mot ökad digitalisering av studiedokumentationen. För studenter innebär det att de kan få sina resultat i Ladok snabbare. För lärare innebär det bland annat att examinatorer attesterar betyg digitalt via ett tids- och platsoberoende system. 

Ladok helt stängt under slutet av mars

Under själva övergången till nya Ladok, kommer gamla Ladok att stängas ner under cirka 1.5 veckas tid innan nya Ladok öppnas. Under denna period kommer all data att föras över från gamla till nya Ladok. Nedstängningen kommer att innebära att varken personal eller studenter kan komma åt information i Ladok. Till exempel kommer betyg inte att kunna läggas in, intyg tas ut eller examen att kunna utfärdas. Personalen uppmanas därför att utföra så mycket som möjligt av Ladok-relaterade arbetsuppgifter innan nedstängningen cirka den 23 mars. 

Utbildningstillfällen i nya Ladok

Utbildningsinsatser för administrativ personal är redan igång och för lärare planeras interaktiva kurser och utbildningstillfällen i mars.

Mer information om utbildningstillfällena och om vad nedstängningen av Ladok under 1.5 vecka i månadsskiftet mars-april kommer att innebära för studenter, lärare och administrativ personal kommer inom kort.

Text: Johanna Svensson