Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Vi växte ihop på ett bra sätt"

2017-09-29

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Ewa Stenberg är bibliotekarie och samordnare av kompetensutveckling på biblioteket. Hon arbetar även internationellt i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Här berättar hon om hur bibliotekets verksamhet har utvecklats under de 14 år som hon har varit en del av den.

Ewa Stenberg"Jag hade jobbat länge på folkbibliotek i Malmö, när jag fick chansen att vikariera som föreståndare på Medioteket 2003. Det var lärarutbildningens bibliotek – avancerat för sin tid med mycket teknik och IT integrerat i verksamheten. Tidigare hade det fått pris som Årets bibliotek av fackförbundet DIK.

Det var roligt att komma dit och intressant att se Malmö från ett annat håll! Den största skillnaden mot stadsbiblioteket var att målgruppen nu var mycket mer definierad. Det fanns bättre möjligheter att jobba med pedagogiska frågor och handledning, som är svårare att hinna med på ett folkbibliotek.

På den tiden hade Malmö högskola fem bibliotek. Förutom Medioteket var det Beijersbiblioteket, Kranen och biblioteken på OD och HS. Vi fick en gemensam organisation när Orkanen byggdes 2005, och det var mycket förberedelser inför flytten. Vi bytte arbetsplatser med varandra, hade workshops, arbetsgrupper, diskussioner…. Jag brukade tänka att biblioteksverksamheten var som små öar, med olika förutsättningar och regler och att det sedan blev mer som en kontinent. Vi växte ihop på ett bra sätt. Efter ett kort tag var det ingen som tänkte på att vi kom från olika håll, men det var hårt arbete att lyckas med det och inget som skötte sig självt. Jag jobbade mycket med flytten till Orkanen, det var ett hästjobb men väldigt roligt att arbeta mot något som skulle ge nya möjligheter. Bara att komma in i centrum var ett stort lyft för oss från lärarhögskolan. Det märktes också mycket på studenterna.

Från början var tanken att vi skulle ha ett annat hus. 'Hulken' kallades det och hela fem våningar var reserverade till biblioteket. Vi tryckte till och med upp lånekort med en bild på huset, som då alltså ännu inte var byggt. Det byggdes heller aldrig. I stället fick vi femte våningen på Orkanen och vi var faktiskt lite oroliga först. Skulle folk verkligen hitta hit? Nu har vi så många besökare att det är svårt att få plats. Lärandemiljön är en framtida utmaning. Många vill sitta här och studera och grupparbeta, ännu fler sedan campusområdet blivit mer koncentrerat. Vi funderar mycket på hur vi på bästa sätt ska möta de behov som finns.

Att bli universitet är spännande. Jag hoppas att vi får resurser så att vi klarar de ökade kraven med fler forskare och mer avancerat stöd när det gäller databaser och publicering. Annars ändras nog inte vårt arbetssätt så mycket för att vi blir universitet. Vi har alltid jobbat mycket med kontakt och samarbete med våra användare, och det börjar ge bra resultat. Naturligtvis kan vi utvecklas ännu mer och bli bättre, men vi går i rätt riktning."

Text: Eva Tornbjer