Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Våra studenter blir ambassadörer för universitetet ute i samhället"

2017-09-13

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Näktergalens mentorsverksamhet startade 1997 och blev en permanent del av Malmö högskola 2005. Verksamhetsledare Carina Sild Lönroth berättar om hur mentorsverksamheten knyter ihop högskolan och det omgivande samhället.

Teckning från Näktergalen

”Om jag hade somnat här för 20 år sedan och vaknat nu hade jag blivit förvånad. Jag tror att det är mångfalden jag skulle tänka på först, och att studenterna är modigare, mer erfarna och har större vidvinkelperspektiv när de börjar här nu än de hade förr. Malmö har verkligen förändrats på den här tiden och jag tycker att det är fint att vi har en mångkulturell högskola, att man ser mångfalden även hos oss. Samtidigt finns det större sociala svårigheter i Malmö, många barn här bor och lever i ett utanförskap och lämnar kanske aldrig området där de bor. Jag har mött så många barn genom de här åren där utbildning kommer att vara den enskilt största faktorn för att bryta det mönstret.

Genom Näktergalens mentorsprogram får studenter och skolelever i Malmö chansen att träffas och under ett år få inblick i varandras liv. Vi ser så mycket i de här mötena, inte minst barnens utveckling av ett vardagsspråk som man inte lär sig i skolan. Många får även se nya delar av staden där man inte har rört sig tidigare, och barnen får själva vara med och bestämma vad man ska göra när man ses. En del i mentorns uppdrag är att vara en positiv förebild och berätta om sin egen väg till högre utbildning, eftersom barnet kanske inte har så många i sitt eget nätverk som har den erfarenheten.

En pojke som deltog i mentorsverksamheten var Eldar, som då var nyanländ från Bosnien. Han fick Niklas som mentor, en lärarstudent som han sedan fortsatte att träffa även efter att mentorsperioden var avslutad. Tio år senare var Eldar själv student på högskolan och kom till Näktergalen för att bli mentor åt ett annat barn, eftersom han ville ge tillbaka. Och det här är bara ett av de 3 500 möten som har skett hos oss under de här åren.

Vi träffar ibland före detta mentorer när vi är ute på skolor och informerar om Näktergalen, vissa är lärare och rektorer idag. Och jag är övertygad om att våra före detta mentorer även i andra yrken har nytta av sitt mentorskap, eftersom man får se barnet i dess sammanhang och får med barnperspektivet som kan vara väldigt viktigt. Det finns mycket att läsa om hur det är att vara nyanländ eller att bo i ett underprivilegierat område, men det är helt annorlunda när man har en relation och kommer hem till en familj. Våra studenter blir ambassadörer för universitetet ute i samhället, och tar också med sig det komplexa i samhället in i sin utbildning.”

Här kan du läsa mer om Näktergalens verksamhet

På Näktergalens Facebooksida kan du läsa berättelser från deltagarna

Text: Janni Karlsson