Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vana ledare stöttar upp TS

2017-02-09

MEDARBETARE. Rektor har utsett Andreas Jacobsson till tillförordnad dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle tills dess att en ordinarie dekan är på plats. Jörgen Ekman har utsetts till tillförordnad prodekan under samma period.

jacobsson tf dekan

– Fokus är på att fortsätta utveckla fakultetens verksamhet enligt den plan som finns inför universitetstillblivandet, säger Andreas Jacobsson.  

I uppdraget ingår bland annat arbetet med fakultetens strategiska prioriteringar inom forskning och forskarutbildning, samt fortsatt fokus på förberedelserna inför implementeringen av kvalitetsramverket i utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Andreas Jacobsson kommer under tiden att ha kvar sitt uppdrag som prefekt vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik och då med stöd av ställföreträdande prefekt Bo Peterson.

Text: Filippa Törnwall