Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Välfylld International week

2017-11-16

INTERNATIONAL WEEK: Studenter, medarbetare, internationella partners och intresserade uppmanas att inte missa 21-23 november på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Då hålls International week för femte året i rad – fylld med föredrag, seminarier och workshops. 

-Detta är ett ambitiöst och framgångsrikt sätt att jobba med internationalisation at home, säger Mats Johnsson, internationell koordinator på Fakulteten för lärande och samhälle.

International week diskuterar och fördjupar frågor kring globalisering, hållbarhet och interkulturell medvetenhet i utbildning. Inleder gör Emma Alfredsson och Deana Nannskog, Lunds universitet. De talar om Sida programmet, Barns rättigheter i klassrum och förvaltning. Det rör FN:s barnkonvention och hur man arbetat i 60-tal länder för att utbilda lärare, skolpersonal, elever och befattningshavare till förändringsagenter.  
På Internationella veckans program finns även forskaren och fristående skribenten  Lisa Hunter, från Australien, som är en stor kritiker av vad skola och utbildning står för. Hon talar utifrån rubriken surfaktivism, pedagogik och hälsa. Så kallad keynotespeaker är även nederländskan Kirsja Oudshoorn, från Amnesty International. Hon har bland annat engagerat sig i att skapa medvetenhet kring fångars situation. Hon har också varit i Syrien och gjort dokumentärfilmer kring barns utsatta situation i tillfälliga skolor.

LUMAJO-Nu har International week satt sig i organisationen och många vill inspirera till internationella perspektiv i utbildningen, fortsätter Mats Johnsson. De flesta institutioner har bidragit med ämnen, föredragshållare och seminarier.

Ideella organisationer, Malmö stad, kulturorganisationer med flera är också inblandade och det finns även informationsträffar för utlandsstudier och utlandspraktik för studenter och medarbetare.

International week har även i år ett särskilt fokus på förstaårsstudenter som har International week inlagt i sina scheman.
- Men alla på högskolan och utanför högskolan som är intresserade av internationella frågor i undervisning är välkomna i mån av plats, säger Mats Johnsson.

Nästa år växer International week och alla fakulteter på Malmö universitet kommer engageras.

Text: Helena Smitt