Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmanande idéer om universitetens roll öppnar ny seminarieserie

2017-08-24

FORSKNING. Nu etablerar högskolan ”Knowledge for Change”.
Först ut som gästföreläsare i seminarieserien är professor John Douglass – författare av bland annat boken ”The New Flagship University”.  
– Douglass utmanar traditionella föreställningar om universitetsranking och akademisk excellens och lyfter i stället fram lärosätenas samhällsrelevans, säger Tapio Salonen, vicerektor för samhällsutmaningar.

  Knowledge for  Change - seminarieserie vid Malmö högskola och blivande universitet
   

Professor John Douglass är verksam vid University of California, Berkeley och en av världens mest framstående forskare inom området: utbildnings- och forskningspolitik. Han har genom åren skrivit en rad uppmärksammade böcker i ämnet och i fjol publicerades han boken ”The New Flagship University – Changing the Paradigm from Global Ranking to National Relevancy”. I detta arbete – som även är utgångspunkt för den planerade föreläsningen – förespråkar John Douglass en alternativ och vidare syn på vad som är ledande universitet och problematiserar nuvarande rankningssystem och dess effekter på uppdrag, styrning och kulturer inom akademin. Douglass föreläsning på högskolan kommer att modereras av Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet.
– John Douglass befinner sig i internationell framkant när det gäller att diskutera universitetens roll i dagens snabba samhällsomvandling.
– Hans idéer utmanar oss i våra tankar om hur vi nu kan och bör utveckla vårt eget lärosäte, blivande Malmö universitet, säger Tapio Salonen.

”Knowledge for Change” är en av flera insatser som planeras och genomförs för att stärka forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning vid vårt lärosäte. Seminarieserien ska framför allt fokusera på och lyfta hur universiteten kan såväl kritiskt granska, utmana som problematisera och bidra till lösningar på nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Ambitionen är samtidigt att arrangemangen ska inspirera till flervetenskapliga diskussioner samt vara grogrund för att skapa nya forskarrelationer och kopplingar till andra organisationer.  
Till respektive arrangemang bjuds internationellt framstående forskare inom olika ämnesområden eller forskningsinriktningar in till högskolan. Varje evenemang är sedan tänkt att bestå av ett eller flera moment, exempelvis föreläsning, seminarium med inbjudna forskare vid vårt lärosäte, bidrag till artikelserie, möten med samarbetspartners samt masterclass med masterstudenter.
– Vi vill, enkelt uttryckt, flytta fram universitetens roll i samhällsutvecklingen. Seminarieserien är ett av flera initiativ från vår sida för att vi ska nå en bit på vägen, säger Tapio Salonen, som ansvarar för ”Knowledge for change” på Malmö högskola.  

Text: PM Eriksson