Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdrag: ta fram förslag till ny OD-organisation

2017-03-08

Odontologiska fakulteten har inlett arbetet med att ta fram förslag till en ny organisation. Uppdraget innefattar att ta fram en målbild för en vidareutveckling av fakulteten och att sammanställa ett förslag på hur omorganisationen ska genomföras. I rektors uppdrag ingår även att organisation och arbetsformer inte bör avvika på avgörande sätt från högskolans övriga fakulteter när det gäller ledning och styrning. En projektgrupp som ska ta fram förslaget leds av prodekanus Per Alstergren.

Prodekan Per Alstergren vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskolaOmorganisationen ska förbättra ämnesövergripande samarbete och kvalitet i undervisning, klinik och forskning samt säkerställa ledarskap inom framtidens tandvård på allmän- och specialistnivå.

– Det är stort förtroende att förvalta och det är viktigt att vi är lyhörda för de tankar och funderingar som finns hos våra medarbetare. Projektgruppen kommer därför arbeta intensivt med att löpande kommunicera arbetet med alla berörda, säger Per Alstergren.

Till projektet finns också en rådgivande referensgrupp med syfte att representera verksamhetens olika funktioner.

–  Vi kommer att föra diskussioner med medarbetare vid till exempel arbetsplats- eller medarbetarträffar. 

Ett av de första uppdraget för projektgruppen har varit att etablera en kommunikationsplattform i form av en hemsida på vilken det löpande arbetet ska rapporteras och där underlag i form av arbetsdokument kommer att tillgängliggöras.

– En virtuell anslagstavla eller ett forum där det finns möjlighet att ställa frågor eller föra en diskussion med oss i projektgruppen och med andra medarbetare finns länkat från webbsidan, avslutar Per.

Förutom prodekanus Per Alstergren består projektgruppen av professor Lars Bondemark, professor Julia Davies, kliniksamordnare Annika Johansson och projektkoordinator Daniel Bengmark.

Text: Johan Portland