Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

UEFA-uppdrag till Malmö högskola

2017-12-27

UPPDRAG. Professor Tomas Peterson är akademisk expert i en UEFA-kommitté för att bredda deltagandet i fotboll. Uppdraget är att hitta en modell som alla 55 medlemsländer kan ställa upp på.

Villkoren för fotbollsspel skiljer sig i dag kraftigt åt mellan olika länder vad gäller saker som tillgänglighet, antal planer, antal utövande tjejer och tillgång till domare.
Tomas Peterson

Tomas Peterson

Den europeiska fotbollsfederationen UEFA vill att fler ska spela fotboll, och den har anlitat två engelska konsultföretag för att undersöka hur målet ska uppnås. Till arbetet har knutits ett rådgivande organ i vilket Tomas Peterson, seniorprofessor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, som ende nordiske vetenskapliga expert är fast medlem av.
— Det handlar om att på grundval av data och fakta kring hur fotbollen är organiserad försöka ta fram en modell för vad som leder till ökat deltagande. Vilka faktorer som påverkar. Min roll är att bedöma om det verkar framkomligt att hitta en modell som kan accepteras av alla medlemsländer, säger Tomas Peterson.

Ska ge bättre fotboll

UEFA vill motverka att spänningarna inom den europiska fotbollsfamiljen växer. Tanken är att modellen ska främja bättre fotboll, ge mer pengar till fotbollen och tillbaka till samhällen i form av bättre folkhälsa och stärkta sociala band. Projektet går under namnet UEFA GROW SROI (Social return on interest): Developing a business case for football participation. Det handlar alltså om att försöka hitta en socialt hållbar affärsmodell för fotbollen.
Om modellen fungerar gäller det att övertyga varje medlemsland att förbinda sig att fylla modellen med innehåll.
— Det får stora konsekvenser för alla nationella fotbollsförbund och att de agerar gentemot regeringar och parlament, säger Tomas Peterson.

Avgörande pilotstudie

Till att börja med görs pilotstudier av organiseringen av fotboll i Sverige och Rumänien. Två länder på varsin ända av skalan vad gäller både tillgång på data och villkoren för att spela fotboll. Enligt Tomas Peterson finns det kanske inte ens en uppgift om hur många fotbollsplaner det finns i Rumänien.

I februari/mars nästa år hoppas han att det rådgivande organet, som förutom forskare även består av konsulter och förbundsrepresentanter, grundat på pilotstudien ska kunna avgöra om det finns förutsättningar att gå vidare. Han framhåller den nordiska idrottsmodellens styrkor vad gäller folkhälsoarbete, tillgänglighet, frivilligarbete och demokrati.
— Är man i Rumänien och andra länder villiga att lägga ner lika mycket ideellt arbete som den nordiska modellen bygger på? Det krävs dessutom ett starkt samhälleligt stöd för att detta ska fungera.

Text: Magnus Jando