Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tydligare sökning i Libsearch

2017-06-21

Bibliotekets sökverktyg Libsearch har uppdaterats. Det är nu inställt så att man bara hittar material som finns i fulltext online eller som går att låna på biblioteket.

Det går enkelt att bredda sökningen – men det måste göras aktivt

Hittills har Libsearch varit förinställt så att alla som söker hittat mycket material som biblioteket inte haft tillgång till. Många, framför allt studenter, har uppfattat det som förvirrande och därför har biblioteket nu ändrat inställningarna.

Den som istället vill ha så många träffar som möjligt, måste aktivt klicka bort markeringen vid rutan ”Online access och bibliotekets böcker” i vänsterspalten. Då når man också sådant material som kan beställas som fjärrlån eller via ”Get it now” (den sistnämnda tjänsten är bara tillgänglig för högskolans personal).

För att sökresultaten ska bli tydligare har ikonen ”Find fulltext” tagits bort. Den har ersatts av ”Online access” för material som biblioteket har tillgång till eller ”Request document” för material som kan beställas.