Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tolv grupperingar får nätverksstöd

2017-02-08

NÄTVERKSSTÖD. Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa.
Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning.
Smarta material för framtidens hälsa.
Det är titlarna på några av de sammanlagt tolv ansökningar från olika forskargrupperingar på högskolan som nu tilldelas nätverksstöd. 

Rektor Kerstin Tham fattade beslut i ärendet under tisdagseftermiddagen (7 februari). Hon hade då förankrat resultatet av bedömningskommitténs arbete i rektorsgruppen under måndagens ledningsinternat i Helsingborg. Beslutet är fattat i enlighet med bedömningskommitténs ståndpunkt.
En tredjedel av de 36 ansökningar som lämnades in i höstas får nätverksstöd. Dessa ansökningar –som inkluderar drygt 100 medsökande forskare vid högskolan – bedöms uppfylla fastställda kriterier i utlysningen. Medan övriga ansökningar anses uppfylla kriterierna ”i någon grad” eller ”inte i tillräcklig grad”. 

I kommitténs underlag finns skriftliga utlåtanden om varje enskild ansökan som bland annat pekar på potentiella samarbeten mellan grupperingar med likartad forskningsinriktning. Dessa utlåtanden om de olika ansökningarna har förmedlats till respektive huvudsökande.

De sex professorerna i bedömningskommittén har i sitt arbete endast granskat ansökningarna utifrån kriterierna i utlysningen. De har således inte beaktat eventuella ”forskningsbehov visavi vissa av Malmö högskolas utbildningsområden”. Inte heller har de tagit hänsyn till ansökningarnas fördelning när det gäller fakulteter, institutioner eller ämnesområden.

Grupperingarna bakom ansökningarna som uppfyller kriterierna får 250 000 kronor vardera för att under året utveckla sina forskarnätverk och forskarinriktningar. Senast vid årsskiftet ska huvudsökande i respektive nätverk sedan lämna en kortfattad redogörelse av sitt arbete till Tapio Salonen, vicerektor för samhällsutmaningar. 

Representanter för grupperna som erhåller nätverksstöd kommer att bjudas in till olika relevanta högskolegemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyten, varav det första mötet är planerat till torsdag 6 april. För övriga grupperingar kommer vicerektor Tapio Salonen stå till förfogande för diskussion om hur deras ansökningar och initiativ kan vidareutvecklas.    

Ansökningarna som tilldelas nätverksstöd (huvudsökande och titel)

Arnebrant, Thomas                  
Smarta material för framtidens hälsa
Bevelander, Pieter                    
Malmö university as a hub in Nordic migration research cooperation and beyond
Engberg, Maria                          
Digitalizing Society
Hajer, Maaike 
Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning
Hemer, Oscar  
Conviviality at the Crossroads
Hillgren, Per-Anders
Alternative Future Making
Ideland, Malin                           
Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning
Listerborn, Carina                     
Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa — HUS
Lundberg, Anna                        
Migration, urbanisation and societal change (MUSA): Dimensions of politics, space and social justice
Ouis, Pernilla 
Migration, sexualitet och hälsa
Petersson, Bo 
Demokraft – ansökan om stöd till forskarnätverk vid Malmö högskola kring Demokrati och dess motkrafter
Svensäter, Gunnel                    
Effektiva biomarkörer till tandvården 

Text: PM Eriksson