Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillgängligheten på Gäddan följs upp

2017-03-30

LOKALER. Den 16 mars var Arbetsmiljöverket på Gäddan och träffade arbetsmiljöombudet och arbetsgivarsidan för att diskutera tillgänglighetsbristerna i huset och åtgärder. Nu har parterna kommit överens om en åtgärdsplan.

Den 16 mars var Arbetsmiljöverket på Gäddan och träffade arbetsmiljöombudet och arbetsgivarsidan för att diskutera tillgänglighetsbristerna i huset och åtgärder. Parterna enades om att Byggnad och serviceavdelningen skulle lämna en åtgärdsplan och en tidsplan för när åtgärderna skall vara avklarade som skulle presenteras för prefekt och arbetsmiljöombud den 21 mars. Utöver detta bestämde Arbetsmiljöverket att de ska göra en särskild inspektion om högskolans arbetsmiljödelegation.

I veckan hölls ytterligare ett möte om åtgärdsplanen och nu är arbetsgivaren och skyddsombuden överens vilket betyder att anmälan kommer att återkallas. I handlingsplanen för åtgärderna framgår det vad som ska göras, när det ska göras och vem som är ansvarig.

Större åtgärder

De större åtgärderna ska göras i sommar. Hörsalarna 104 och 107 är stängda tills ombyggnad kan ske. Hörsal 104 byggs om under sommaren för att vara klar till höstterminsstart medan hörsal 107 förblir stängd. Gäddans rullstolswc byggs om och blir även den klar till höstterminsstarten. Det byggs en ny utvändig ramp med vilplan som ska vara klar till höstterminsstart.

– Det är förstås mycket glädjande att vi nu har nått en lösning på tillgänglighetsproblematiken på Gäddan. När dessutom ombyggnadsprocessen börjar närma sig sitt slut, så är en stor del av arbetsmiljöproblemen lösta. Men det finns fortfarande saker att förbättra, säger Finnur Magnusson, prefekt på Institutionen för socialt arbete.