Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Till Malmö via Ankara, London, L.A. och Paris

2017-02-15

Mustafa Dikec

MEDARBETARE.  En av världens mest inflytelserika urbanforskare när det gäller att förstå och tolka politiska urbana processer är ny medarbetare på Malmö högskola sedan årsskiftet. Mustafa Dikec är gästprofessor inom Urbana studier och mycket nöjd med att komma till Malmö just nu.

– Urbana studier vid Malmö högskola har ett mycket gott rykte, jag har gemensamma intressen med många av forskarna här, och jag tycker om staden Malmö. Nu när vi dessutom ska bli universitet tror jag det är ett bra tillfälle att vara här, det kommer att hända mycket intressant!

Mustafa Dikec är en av världens mest inflytelserika urbanforskare när det gäller att förstå och tolka politiska urbana processer, särskilt upplopp och urbana konflikter. Han är också redaktör för tidskriften International Journal of Urban and Regional Research (IJURR). Sedan årsskiftet är Mustafa Dikec i Malmö för att vara här som gästprofessor vid Institutionen för urbana studier i minst två år.

Mustafa Dikec kommer senast från Université Paris-Est men är ursprungligen från Turkiet med forskarutbildning från University of California, Los Angeles och anställning vid Royal Holloway i London. 

Två spår inom sin forskning

Mustafa Dikec började inom stadsplanering och stadsbyggnad. Genom urbanteoretikern Edward Soja, som handledde hans avhandling, kom han in mer på geografi och politisk teori.

– Just nu håller jag på med två spår inom min forskning. Det ena är en teoretisk upptäcksfärd inom rum (space) och politik, om urbana uppror i liberala demokratier. I höst kommer min bok ”Urban Rage” ut på Yale University Press, där de svenska exemplen handlar om Husby och Rosengård.

– Mitt andra spår handlar om tid, om tidens politik i 1800-talets Paris. Ett exempel är hur staden försökte etablera ett nät av offentliga klockor. 

På grund av industrialiseringen, för att arbetarna skulle komma i tid till fabrikerna?

– Jo, men inte bara, klockinitiativets historia hänger ihop med förändringar i hela det parisiska samhället, som familjemönster och alkohollagstiftning.

Imponerad av mottagandet

Som gästprofessor på Malmö högskola kommer Mustafa Dikec att vara en del av urbanforskningsmiljön och arbeta med seminarier, workshops och forskningsprojekt. Han är med i flera externa forskningsansökningar och tror att det kanske kan bli mer än två år i Malmö. Att byta arbetsplats har gått väldigt smidigt.

– Jag är verkligen imponerad av hur enkelt och välkomnande det har varit att komma hit, skriv gärna det, jag har haft kontakt med väldigt hjälpsamma medarbetare!

Text: Johanna Svensson