Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tid att ansöka om interna utvecklings- och forskningsstöd

2017-11-02

PÅMINNELSER. Högskolan har utlyst tre olika interna stöd för forskning. Det gäller stöd till forskningsprogram (ansök senast 1 februari) samt utvecklingsmedel för forskning om utmaningsbaserat lärande (20 november) och utvecklingsmedel för lärares forskningskarriärer (1 december).

Utveckling av forskning om utmaningsbaserat lärande

Utvecklingsmedel för tillsvidareanställda lärares forskarkarriär

Femårigt programstöd till flervetenskapliga forskningsprogram

Informationsmöten för intresserade

Den 10 november hålls ett informationsmöte i Niagara för potentiella sökande av programstöd med tillfälle att ställa frågor. I kalendern finns mer information om mötet 

Sökande av programstöd kan kontakta ekonomiavdelningen för budgetberäkning – för nu är en särskild redovisningsmall framtagen för aktuella ansökningar.

Den 10 november hålls även ett öppet mötestillfälle om satsningen för att utveckla forskning om utmaningsbaserat lärande där du kan få stöd i ansökningsprocessen, klockan 13–16 i Medieverkstaden i Orkanen.